Jednou vetou

Bratislava rozdelí na projekty pre ľudí bez domova vyše stotisíc eur

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Mesto Bratislava poskytne piatim organizáciám dotáciu na podporu integračných projektov pre ľudí bez domova v celkovej výške 125.136 eur. Schválili to bratislavskí mestskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí.

Mesto poskytne dotáciu 33.755 eur neziskovej organizácii Depaul Slovensko na projekt „Cez Depaul k domovu“. Občianske združenie (OZ) Stopa Slovensko získa 27.653 eur na projekt „Integrácia 2019“. Samospráva podporí OZ Vagus sumou 36.125 eur na projekt „Ukončovanie bezdomovectva a podpora ľudí na ich ceste z ulice“. OZ Proti prúdu získalo dotáciu 20.520 eur na projekt „Bývanie predovšetkým“ a samospráva podporí OZ Prima sumou 7083 eur na projekt laického sociálneho asistenta.

FOTO: Havária v Bratislave. Ratovali novorodenca aj posádku sanitky

V apríli bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie pre realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019. Cieľom je integrácia ľudí bez domova, dosiahnutie ich opätovného začlenenia sa nielen do pracovného, ale i spoločenského života a zníženia stavu ľudí bez domova s cieľom ukončovania bezdomovectva. Projekty mohli neverejné subjekty predkladať do 6. mája. Do výzvy sa prihlásilo päť subjektov.

„Odborná komisia preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní žiadostí sa zamerala na inovatívnosť, účel a ciele projektov. Na ich originalitu, prínos pre hlavné mesto, počet zapojených ľudí bez domova, zmysel integračných projektov a ich prínos v pomere k finančným požiadavkám,“ spresňuje mesto v predloženej dôvodovej správe.

Celková vyčlenená suma na podporu integračných projektov bola vo výške 150.000 eur. Organizácie požadovali na svoje projekty celkovo 138.963 eur. Odborná komisia však následne odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť na jednotlivé projekty dotáciu v celkovej výške 125.136 eur.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru