Jednou vetou

Bratislava: V mestskej časti Rusovce plánuje investor vybudovať rekreačný areál

Ilustračné foto

TASR

V bratislavskej mestskej časti Rusovce plánuje investor – spoločnosť Hoffman a Albrecht, vybudovať za predpokladaných 827.500 eur rekreačný areál pre vodné športy, ako sú športové potápanie či rybárstvo.

Prevádzka areálu bude klubovou formou, pričom bude poskytovať možnosti pre výchovu, tréning a prípravu športovcov v obmedzenom počte asi 12 návštevníkov. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Plánovaný areál sa nachádza na ploche s výmerou 15.077 štvorcových metrov (m2) mimo zastavaného územia. Umiestnený má byť v juhozápadnom okraji mestskej časti, v pokračovaní ulice Pri Pieskovom hone. Investor predpokladá spustenie výstavby v budúcom roku a ukončenie v roku 2020. „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu ponuky športových, telovýchovných a rekreačných aktivít v danej lokalite pre športové kluby,“ deklaruje investor.

Bývalý primátor Bratislavy podpísal na konci funkcie dve zmluvy za 7,7 milióna eur

V areáli majú byť klubové objekty a vodná plocha s úpravou brehov. V klubových objektoch s dvoma nadzemnými podlažiami sú plánované spoločenská miestnosť s kuchynským kútom, hygienické zariadenie, miestnosť či služobný byt. „Vodná plocha je navrhnutá v ľadvinkovitom tvare. V ľavej a pravej časti bude prehĺbené dno. V strede bude prechodový zúžený úsek s plytčinou, kde bude prípustný rast vodných trstinových rastlín,“ píše sa v zámere.

Zo západnej strany sa uvažuje so zriadením dvoch alebo viacerých mól so schodiskom pre prístup do vody. Brehy jazera budú čiastočne spevnené. „Hladina v jazere bude ustálená. Filtrácia a samočistenie vodnej plochy bude zabezpečené prirodzeným prúdením vody,“ deklaruje investor, ktorý ráta s ôsmimi parkovacími miestami v areáli.

Prístup k športovému areálu bude pre peších a cyklistov možný po chodníkoch popri miestnych komunikáciách Pri gaštanovej aleji a Pri pieskovom hone. Projekt je predkladaný vo dvoch variantoch. V zámere je odporúčaný na realizáciu druhý variant, v ktorom sa na ploche 15.077 m2 navrhuje realizácia sadových úprav spolu s vodnou plochou s výmerou 13.037 m2. Plošná výmera spevnených plôch je navrhovaná na úrovni 1701 m2. Oproti prvému variantu dochádza k zvýšeniu plošnej výmery zelene na území rekreačného areálu s 429 m2.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru