Jednou vetou

BRATISLAVA: Vodiči opatrne. Tieto cesty v hlavnom meste opravujú

Cestné práce na Bajkalskej ulici 7. apríla 2018 v Bratislave, archívne

foto: TASR

Okrem nových rekonštrukcií naďalej prebiehajú opravy na Jiráskovej, Mamateyovej, Uzbeckej a Drotárskej ulici

Bratislava rekonštruuje cesty v Podunajských Biskupiciach, Jarovciach, Čunove a Petržalke. Hlavné mesto to uviedlo na sociálnej sieti. „18. mája sme začali s opravou Biskupickej ulice v úseku od Vetvárskej po Linzbothovu. Položíme tu nový asfaltový kryt, opravíme prepady na vozovke a chodníku, zrealizujeme bezbariérové úpravy na chodníku a vymeníme poškodené obrubníky a prídlažbu,“ uvádza mesto.

Predpokladané ukončenie prác je 7. júna. Od 18. mája mesto opravuje aj dva jazdné pruhy na Palmovej ulici v úseku od Jantárovej po Bažantnicovu. „Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky, položení nového asfaltového krytu a vyspravení prepadov na komunikácii,“ doplnil magistrát. Predpokladané ukončenie prác je 28. júna.

„V pondelok 18. mája sme začali s opravou Hraničiarskej ulice v úseku od Skýcovskej po zastávku MHD Čunovo, kostol. Následne budeme pokračovať v opačnom smere s opravou úseku od zastávky MHD Čunovo, kostol až po Petržalskú ulicu,“ uvádza mesto a dodáva, že oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky, položení nového asfaltového krytu a vyspravení prepadov na komunikácii. Predpokladané ukončenie prác je 31. mája.

Od 20. mája hlavné mesto začalo s opravou zastávky MHD Bosákova na Bosákovej ulici v smere k TPD. „Položíme tu nový betónový kryt a vymeníme dlažbu na priľahlom chodníku. Z dôvodu zretia betónu bude zastávka dočasne presunutá aj po ukončení prác na komunikácii,“ doplnil magistrát. Predpokladané ukončenie prác je 14. júna.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru