Jednou vetou

BRATISLAVA: Vodiči opatrne. Tieto cesty v hlavnom meste opravujú

Cestné práce na Bajkalskej ulici 7. apríla 2018 v Bratislave, archívne

foto: TASR

Okrem nových rekonštrukcií naďalej prebiehajú opravy na Jiráskovej, Mamateyovej, Uzbeckej a Drotárskej ulici

Bratislava rekonštruuje cesty v Podunajských Biskupiciach, Jarovciach, Čunove a Petržalke. Hlavné mesto to uviedlo na sociálnej sieti. „18. mája sme začali s opravou Biskupickej ulice v úseku od Vetvárskej po Linzbothovu. Položíme tu nový asfaltový kryt, opravíme prepady na vozovke a chodníku, zrealizujeme bezbariérové úpravy na chodníku a vymeníme poškodené obrubníky a prídlažbu,“ uvádza mesto.

Predpokladané ukončenie prác je 7. júna. Od 18. mája mesto opravuje aj dva jazdné pruhy na Palmovej ulici v úseku od Jantárovej po Bažantnicovu. „Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky, položení nového asfaltového krytu a vyspravení prepadov na komunikácii,“ doplnil magistrát. Predpokladané ukončenie prác je 28. júna.

„V pondelok 18. mája sme začali s opravou Hraničiarskej ulice v úseku od Skýcovskej po zastávku MHD Čunovo, kostol. Následne budeme pokračovať v opačnom smere s opravou úseku od zastávky MHD Čunovo, kostol až po Petržalskú ulicu,“ uvádza mesto a dodáva, že oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky, položení nového asfaltového krytu a vyspravení prepadov na komunikácii. Predpokladané ukončenie prác je 31. mája.

Od 20. mája hlavné mesto začalo s opravou zastávky MHD Bosákova na Bosákovej ulici v smere k TPD. „Položíme tu nový betónový kryt a vymeníme dlažbu na priľahlom chodníku. Z dôvodu zretia betónu bude zastávka dočasne presunutá aj po ukončení prác na komunikácii,“ doplnil magistrát. Predpokladané ukončenie prác je 14. júna.

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov