Jednou vetou

Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta si pripomínajú Deň Európy

Otvorenie podujatia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Európskeho parlamentu - kancelárie na Slovensku Deň Európy 9. mája 2018 na Hlavnom námestí v Bratislave

foto: TASR

Bratislava si v stredu pripomína Deň Európy, teda symbolické narodeniny Európskej únie. Pre obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta je pri tejto príležitosti pripravený na Hlavnom námestí celodenný program. Jeho súčasťou sú nielen kultúrno-hudobné vystúpenia v slovenčine a ďalších európskych jazykoch, ale tiež kvízy a rôzne súťaže súvisiace s EÚ. Nechýbajú ani stánky s informáciami o jednotlivých členských krajinách únie.

„Pre Slovákov, ako pre všetkých Európanov, je 9. máj spoločný sviatok. Pripomína nám, hneď po dni víťazstva v druhej svetovej vojne, čo sa stalo v roku 1950, keď pán Schuman prišiel s deklaráciou, ktorá navrhla raz a navždy ukončiť odvekú rivalitu vedúcu k toľkým vojnám a vytvoriť nový model Európy. Model založený na mieri, na spolupráci a na dobrom živote,“ hovorí Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. Podľa riaditeľa Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Roberta Hajšela sa Európska únia stala pre štáty ako Slovensko zárukou istoty a obyvateľom otvorila nové šance a väčší priestor.

V Bratislave pribudnú nové plochy pre legálne grafity

Organizátorom Dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európsky parlament – kancelária na Slovensku. Partnerom podujatia sú Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a hlavné mesto Bratislava.

Prvé rozšírenie Únie prišlo v roku 1973

Dňa 9. mája 1950 predstavil francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman návrh na vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na výrobcov týchto strategických surovín a prispel tým k zabezpečeniu mieru v Európe. V tom čase sa kontinent spamätával zo zničujúcich následkov dvoch svetových vojen a oceľ bola hlavnou surovinou pre zbrojársky priemysel. Tento návrh, známy ako Schumanova deklarácia, je považovaný za začiatok budovania Európskej únie.

Bratislava uzatvorila zmluvu o údržbe zelene priamym rokovaním, preveruje to ÚVO

Pôvodnými zakladajúcimi členmi EÚ boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Prvé rozšírenie nastalo v roku 1973. Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Zatiaľ posledné rozšírenie únie bolo v roku 2013, kedy sa jej 28. členom stalo Chorvátsko.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru