Bratislavčania sa kúpania na vodných plochách obávať nemusia

ilustračná foto: TASR, zdroj: hlavne.sk

Po zverejnení výstrahy o kontaminovanej vode v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa medzi niektorými obyvateľmi mesta začala šíriť panika. Bratislavčania nevedeli, ktoré vodné plochy môžu využívať na kúpanie a aká studňová voda je bezpečná.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) všetkých ubezpečil, že s výnimkou používania studňovej vody v mestských častiach Vrakuňa, Ružinov a Podunajské Biskupice žiadne  nebezpečenstvo nehrozí, situácia sa v ostatnom období nezhoršila, ale diskusia o probléme sa vedie „neprimeraným spôsobom”.

Jeho slová potvrdil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý v súvislosti s kúpaním nezaznamenal žiadne zdravotné ťažkosti občanov, a to ani na vodnej ploche Nové Košariská, ktorej sa Bratislavčania obávali najviac. „Kvalita vody podľa doterajších výsledkov laboratórnych rozborov vyhovuje požiadavkám platnej legislatívy pre vodu na kúpanie a preto nie je predpoklad vzniku zdravotných potiaží po kúpaní na jazere Nové Košariská. Doteraz neboli hlásené žiadne prípady zdravotných ťažkosti z kúpania v predmetnom jazere,” povedala Katarína Nosálová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pripomenula, že na tomto jazere je kúpanie povolené na vlastné riziko.

Obávať sa nemusia ani fanúšikovia ďalších obľúbených vodných plôch v hlavnom meste. „Prírodné jazero Zlaté Piesky ako aj Vajnorské jazerá sa nachádzajú mimo dosahu znečistenia vôd kontaminantmi z „vrakunskej“ skládky,” povedala Nosálová. Regionálny úrad verejného zdravotníctva navyše prírodné kúpaliská kontroluje podľa platnej legislatívy, počas letnej sezóny od júna do septembra v dvojtýždňových intervaloch.

Ak by laboratórne rozbory vôd na kúpanie priniesli nevyhovujúce výsledky, úrad by ihneď zakročil. „U kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou, bez prevádzkovateľa, sa na uvedenú skutočnosť upozorní územne príslušná obec s tým, aby zabezpečila osadenie varovných tabúľ so zákazom kúpania v blízkosti vodnej plochy,” povedala Katarína Nosálová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „U kúpalísk s organizovanou rekreáciou sa zákaz kúpania ukladá prevádzkovateľovi  s tým, že uvedenú skutočnosť je povinný vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska.”

Ak by ale prípadné zdravotné komplikácie po kúpaní nastali, nič netreba podceniť. „V prípade zdravotných ťažkostí po kúpaní odporúčame navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi charakter ťažkostí a či súvisia s kúpaním,” dodala Nosálová.

Môže vás zaujímať

Chodec zomrel pri Trebišove po zrážke s autom, nemal reflexné prvky