Jednou vetou

Bratislavská Karlova Ves osadila parkovacie senzory na miesta pre ŤZP osoby

Ak takejto osobe obsadí parkovacie miesto zdravý vodič, okamžite sa o tom dozvie mestská polícia. V Bratislave 29. apríla 2019

foto: TASR - Dano Veselský

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) parkujú so svojím vozidlom v bratislavskej Karlovej Vsi o niečo jednoduchšie. Mestská časť totiž skúšobne osadila pod 23 parkovacích miest na Pribišovej ulici parkovacie senzory.

Ak zdravotne znevýhodnenej osobe obsadí parkovacie miesto vodič, ktorý nemá oprávnenie na ňom so svojím autom parkovať, dozvie sa o tom mestská polícia. Karlova Ves je tak prvou samosprávou na Slovensku, ktorá zaviedla takýto automatizovaný systém monitorovania vyhradených parkovacích miest.

Požiar ubytovne v bratislavskom Ružinove si vyžiadal dve obete

Mestská časť sa rozhodla otestovať systém senzorov, aby aj týmto spôsobom riešila problém s parkovaním. „Zamerali sme sa na zraniteľnú skupinu vodičov, ktorí buď sami majú ťažké zdravotné znevýhodnenie alebo vozia niekoho, kto je takto znevýhodnený. Stáva sa buď z nevedomosti alebo bezohľadnosti, že iní vodiči obsadia ich parkovacie miesto,“ vysvetlila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V budúcnosti by sa podľa nej táto metóda mohla uplatniť aj pri zavádzaní rezidentského parkovania v Bratislave. Zatiaľ ju však testujú a ak sa osvedčí, mestská časť bude uvažovať o jej zavedení v širšom rozsahu. „Tieto senzory máme osadené ešte v ďalšej lokalite, v ktorej sledujeme obsadenosť parkovacích miest, kde je obmedzená doba parkovania. Získavame cenné dáta,“ povedala starostka.

BRATISLAVA: Hrčkov poradca v exekúcii

Systém, ktorý sleduje, či je parkovacie miesto obsadené, je priamo napojený na mestskú políciu. Princíp je založený na detekcii elektronickej karty, ktorú má ŤZP vodič vo vozidle. „Po zaparkovaní senzor rozozná, že na mieste parkuje oprávnené vozidlo. Ak to tak nie je, automaticky posiela informáciu mestskej polícii, ktorá môže nedisciplinovaného vodiča upozorniť či pokutovať,“ vysvetlil Marek Líška, zástupca spoločnosti, ktorá poskytuje aplikačné vybavenie.

V minulom roku mestská polícia na celom území Bratislavy riešila 1258 prípadov neoprávneného parkovania na miestach pre osoby s preukazom ŤZP. V Karlovej Vsi bolo takýchto priestupkov 241. „Ide o závažný dopravný priestupok a vodič môže byť na mieste riešený blokovou pokutou do výšky 150 eur. Navyše, správca cesty môže odstrániť vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa,“ povedal veliteľ Expozitúry mestskej polície Bratislava IV Vladimír Šustr.

Môže vás zaujímať

V Trnave pribudne ďalší cyklochodník s dĺžkou viac ako pol kilometra