Bratislavská polícia stále hľadá nových ľudí

Staň sa policajtom v Bratislave

foto: Polícia SR

Polícia stále hľadá posily pre Bratislavský kraj! Ľudí potrebuje do poriadkovej, dopravnej aj železničnej polície. Čo musí uchádzač o túto profesiu spĺňať?

Do policajného zboru sa vlani hlásilo 3-tisíc záujemcov, z nich vybrali 800 nových policajtov. “ Nemôžeme sa sťažovať na záujem, problémom býva splnenie náročných kritérií na prijatie do policajných služieb.  Vzhľadom na charakter policajného povolania, nie je možné od našich požiadaviek upustiť“, uviedla pre hlavné.sk Silvia Keratová z tlačového odboru KMV SR. Policajný zbor má podľa nej dlhodobo 92-percentnú obsadenosť. 

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

STAŇ SA POLICAJTOM V BRATISLAVSKOM KRAJI!Komplet info nájdeš na www.policiasr.sk/BAnabor. Vo videu je prehľad útvarov, na ktorých môžeš pôsobiť.

Posted by Polícia Slovenskej republiky on 23. január 2018

Nie každý však môže byť policajtom. Kritériá sú neúprosné!

Záujemca musí spĺňať rôzne požiadavky a zároveň prejsť náročným výberovým konaním. Trúfnete si?

  • slovenské občianstvo a trvalý pobyt na území SR
  • vek nad 21 rokov
  • spoľahlivosť
  • úplné stredné vzdelanie s maturitou
  • telesnú, duševnú a zdravotnú spôsobilosť na výkon služby
  • ovládanie štátneho jazyka

Vekovú hranicu pre vstup do policajných radov zdvihli na 21 rokov

Ministerstvo vnútra otvorilo dvojročné pomaturitné  štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícií mladých ľudí s potenciálom a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole,“ doplnila Keratová. V rámci tohto projektu sa na Stredných odborných školách Policajného zboru v Košiciach a v Pezinku na službu v polícií pripravuje viac ako 100 kadetov.

 

Môže vás zaujímať

SNSĽP sa zaoberá problematikou segregácie na školách, najnovšie v obci Ostrovany