Jednou vetou

Bratislavskí poslanci schválili peňažný fond na rozvoj udržateľnej mobility

Matúš Vallo

foto: Facebook

Bratislavskí mestskí poslanci po schválení parkovacej politiky odobrili vo štvrtok aj štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste i samotné zriadenie peňažného fondu od 1. septembra.

Primátora Matúša Valla zároveň požiadali predkladať na mestské zastupiteľstvo správu o použití prostriedkov fondu minimálne raz ročne.

V schválenom štatúte je uvedené, že do tohto fondu pôjdu získané prostriedky z poplatkov za parkovanie. Určený bude na financovanie dopravných investičných projektov.

Bratislavskí poslanci schválili parkovaciu politiku, spustená má byť od roku 2021

 Napríklad na realizáciu novej a modernizáciu existujúcej infraštruktúry pre mestskú hromadnú dopravu, na výstavbu novej a modernizáciu súčasnej cyklistickej a pešej infraštruktúry. Taktiež na výstavbu nových parkovacích domov a garáži, slúžiacich pre rezidentov v obytných zónach či záchytných parkovísk na okrajoch mesta s prestupom na MHD.

Financie z fondu majú byť určené aj na nákup nových vozidiel MHD, predovšetkým električiek, trolejbusov, hybridných batériových trolejbusov a elektrobusov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru