Jednou vetou

Bratislavský primátor bojuje proti nelegálnej reklame v meste

Odstraňovanie nelegálnej reklamy v Bratislave, foto: bratislava.sk
Boj proti nelegálnej reklame v Bratislave nekončí. Nejde len o bilbordy, ale aj o reklamné zariadenia tzv. trojnožky, ktoré obkolesujú stĺpy verejného osvetlenia. Hlavné mesto robí všetko pre to, aby Bratislava bola čistejšia a krajšia.

Boj proti nelegálnym reklamným stavbám, ktoré špatia verejné priestranstvá patrí medzi priority primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. „Bratislavčanom som sľúbil výraznú redukciu nelegálnych reklamných stavieb a to aj robíme. V roku 2015 mesto podalo žaloby na vypratanie reklám zo stožiarov verejného osvetlenia proti všetkým spoločnostiam, ktoré mali s mestom v minulosti uzavreté zmluvy o nájme. Rovnako nekompromisne sme začali riešiť aj trojnožky, ktoré obkolesujú stĺpy verejného osvetlenia a ktoré firma PRE SENT osadila na majetku mesta protiprávne. V roku 2015 sme začali konať a v roku 2016 sme odstránili 428 takýchto nelegálnych zariadení, čo výrazne zredukovalo ich počet v meste,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nerovnal.

foto: bratislava.sk

Spoločnosť zmenila taktiku

Po výzve mesta na odstránenie nelegálnej reklamy z pozemku hlavného mesta, si vlastník neprevezme zásielku, čím získa čas 18 dní, kedy táto zásielka môže byť na pošte. Krátko pred ukončením lehoty si spoločnosť PRE SENT trojnožku z daného stĺpa síce odstráni, no  reálne z mesta nezmizne, pretože ju spravidla presunie na iný stĺp. To sa už berie ako iný prípad a mesto môže nanovo posielať výzvu na odstránenie reklamy. „Je to ako boj s veterným mlynmi, kedy si spoločnosť PRE SENT robí čo chce a mesto vždy ťahá za kratší koniec. Zákony v tejto veci totiž chránia darebákov a podvodníkov a nie vlastníkov pozemku. Preto verejne vyzývam spoločnosť PRE SENT, aby prestala nelegálne osádzať svoje reklamy na našich pozemkoch a nezamorovala Bratislavu takýmito hnusnými tabuľami. Apelujem aj na kultúre organizácie, ktoré inzerujú na týchto reklamných zariadeniach, aby to viac nerobili. Pretože kým bude mať PRE SENT na svoje služby dopyt, bude vo svojich pochybných obchodných praktikách pokračovať,“ uviedol Nesrovnal.

foto: bratislava.sk

Nelegálne reklamné zariadenia hláste

Primátor zároveň žiada Bratislavčanov, aby pomohli v boji proti takýmto nelegálnym reklamným zariadeniam tým, že budú mestskej polícii nahlasovať osádzanie takýchto tabúľ okolo stĺpov verejného osvetlenia.

Problém s nelegálnou reklamou sa týka nielen mesta, ale aj mestských častí. Preto hlavné mesto v utorok na magistráte zorganizovalo stretnutie pre zástupcov stavebných úradov, kde im odborní pracovníci mesta dali školenie, ako čo najefektívnejšie postupovať pri odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb. Reklamné zariadenia známe ako trojnožky nie možné považovať za reklamnú stavbu a teda nemožno ich odstraňovať postupom podľa stavebného zákona. V tomto prípade postupuje hlavné mesto ako cestný správny orgán v zmysle cestného zákona. Keďže procesy pri odstraňovaní trojnožiek sú veľmi zdĺhavé a dávajú priestor na rôzne obštrukcie zo strany vlastníkov reklamných zariadení, vyzve primátor Bratislavy listom ministra dopravy o úpravu cestného zákona tak, aby mesto mohlo efektívnejšie odstraňovať tieto nelegálne reklamy.

zdroj: bratislava.sk

Môže vás zaujímať

Spustenie Dúbravsko-Karloveskej radiály je otázkou najbližších týždňov