Jednou vetou

BSK za rok 2018 vykázal kraj prebytok vo výške takmer 14 miliónov eur

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v roku 2018 s prebytkom vo výške 13.940.000 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2018, ktorý v piatok jednohlasne schválili poslanci BSK. Celkové príjmy kraja v roku 2018 dosiahli 176.204.970 eur, výdavky 162.264.569 eur.

„Najviac bežných výdavkov (46 percent), vo výške 62 miliónov eur, investoval kraj do oblasti vzdelávania, 24 miliónov išlo do oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, do dopravy 20 miliónov,“ informoval riaditeľ odboru financií Úradu BSK Ivan Bošňák. Upozornil, že výška nákladov na investičné projekty v roku 2018 dosiahla sumu 24 miliónov eur, čo sa rovná sumárnej výške investícii za roky 2016 a 2017. Najväčší, 50-percentný podiel z kapitálových výdavkov mala rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v správe kraja. „Najväčšou investíciou bola revitalizácia cesty II. triedy medzi Sencom, Viničným a Pezinkom, na ktorú BSK dostal dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR vo výške 7,2 mil. eur (v roku 2018 sa z nej použilo 6,7 milióna eur),“ spresnil Bošňák. „Ďalšími výraznými investíciami do dopravnej infraštruktúry boli revitalizácie komunikácie v Malackách (1,9 milióna eur) a v Chorvátskom Grobe, časť Čierna Voda (1,5 milióna eur),“ dodal.

Približne sedem miliónov eur investoval kraj do obnovy a zlepšenia stavu škôl, internetu a jedální. „V roku 2018 sa podarilo dokončiť za takmer jeden milión eur rekonštrukciu bazéna v Strednej priemyselnej škole (SPŠ) stavebnej a geodetickej v Bratislave, 700.000 eur kraj investoval do zateplenia budovy nemocnice s poliklinikou v Malackách, vrátane výmeny výťahu v budove novej polikliniky,“ konkretizoval finančný riaditeľ BSK niektoré z najväčších investícií.

PS a Spolu podpíšu koaličnú dohodu

Celkový dlh BSK narástol v roku 2018 o päť miliónov eur, k 31. 12. 2018 je vo výške mierne prevyšujúcej 50 miliónov eur, čo je 37 percent skutočných bežných príjmov roka 2017. Čisté zadlženie dosiahlo 34 miliónov eur, pričom pod výslednú sumu sa podpísalo jednak prijatie nového úveru z Európskej investičnej banky (EIB) vo výške deväť miliónov eur na spolufinancovanie investičných projektov, ale i splatené istiny úverov a o takmer tri milióny vyššie finančné prostriedky BSK v porovnaní rokov 2017 a 2018.

„Kraj financoval takmer 80 percent kapitálových výdavkov v roku 2018 z vlastných zdrojov alebo dotácií. Pri efektívnom verejnom obstarávaní ušetril BSK oproti predpokladom takmer dve milióny eur, resp. 15 percent z predpokladaných hodnôt zákaziek,“ dodal finančný riaditeľ BSK.

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu