Jednou vetou

Cesty pre rekreáciu sa budú v mestských lesoch opravovať prioritne

Ilustračné foto

foto: TASR

Asfaltové cesty využívané na rekreáciu sa budú v Mestských lesoch v Bratislave opravovať prioritne. Existujúca cestná sieť v lesoparku bola pôvodne budovaná pre potreby lesného hospodárstva. Vzhľadom na postupný útlm ťažby dreva a preferovanie rekreačnej funkcie lesov, sa rozhodla organizácia Mestské lesy v Bratislave uplatňovať pri rekonštrukcii ciest nový princíp.

„Pri výbere úsekov ciest na opravu sme začali zohľadňovať ich rekreačné využitie. Cesty najviac využívané cyklistami tak budú opravované prednostne,“ povedala Marek Páva z Mestských lesov v Bratislave. Pri rozhodovaní im pomáhajú verejne prístupné dáta z aplikácie, ktorú používajú cyklisti a bežci. V máji bol vymenený povrch na dvoch úsekoch asfaltových ciest, spolu 2,4 kilometra. V úseku od Červeného kríža smerom na Biely kríž, až po hranicu mestských lesov, a na trase Rača – Biely kríž, úsek od poldra smerom k Slalomke.

Mestské lesy sú zodpovedné spolu za 38 kilometrov asfaltových ciest, časť bola komplexne zrekonštruovaná v minulých rokoch, časť je v nevyhovujúcom stave a potrebuje komplexnú opravu a výmenu povrchu. Opravy ďalších úsekov budú nasledovať v budúcom roku. Komplexnú opravu si podľa mestskej organizácie vyžaduje aj najviac navštevovaná cesta na Železnej studničke, ktorú až po Sanatórium spravuje priamo hlavné mesto. So zástupcami mesta už začali diskusiu o opravách, ale aj o opatreniach v prospech peších a cyklistov, lepšom prístupe k rybníkom a vybudovaní podchodov pre žaby.

Rýchlostná cesta R6 pri Beluši bude viac ako mesiac uzatvorená

Jana Znášiková, poverená vedením Mestských lesov v Bratislave, priblížila, že sieť asfaltových ciest z minulosti je dostatočná a žiadne nové sa už budovať neplánujú. Organizácia má však ambíciu stať sa lídrom v oblasti rekreácie a športu na Slovensku, preto bude pokračovať v investíciách do rekreačnej infraštruktúry, a tiež znižovať počet povolení pre vjazd automobilov, len na úroveň nevyhnutnú pre údržbu lesoparku.

Mestské lesy v Bratislave spravujú viac ako 3000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta, ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, lesnú pedagogiku a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu