Jednou vetou

Je tu priestor i vôľa spolupracovať, zhodli sa noví poslanci v Bratislave

Ilustračná foto, archív

Foto: TASR

V samospráve hlavného mesta môže zavládnuť spolupráca, aká tam ešte nebola. V diskusnej relácii spravodajskej televízie Tablet TV Mesiac v Bratislave sa na tom zhodli novozvolení poslanci hlavného mesta - Jozef Krúpa, ktorý kandidoval ako nezávislý, a Ján Karman, nominant širokej pravicovej koalície.

„Bratislava má jedinečnú šancu posunúť sa ďalej, predurčuje ju na to fakt, že zloženie zastupiteľstva v spojení s osobou primátora dáva veľký priestor na dohodu,“ mieni Karman. „Ak tento priestor na dohodu ostane nevyužitý, podobná šanca sa v budúcnosti už vyskytnúť nemusí,“ varuje zároveň. Krúpa vníma taktiež všeobecnú ochotu spolupracovať, zo svojich skúseností starostu jednej z mestských častí zdôrazňuje aj nevyhnutnosť vzájomnej podpory vo vzťahu medzi zastupiteľstvom a primátorom, ale aj hlavným mestom a mestskými časťami. „Bez spolupráce a podpory sa nikam nepohneme,“ upozornil.

Obaja novozvolení poslanci prízvukujú, že vzájomná dôvera musí byť pretavená nielen do efektívnej súčinnosti zastupiteľstva a magistrátu generujúcej najlepšie možné rozhodnutia pre mesto, ale aj do reálneho plnenia prijímaných opatrení.

Podľa oboch by konštruktívnosti zastupiteľstva nemal brániť ani fakt, že sa vytvorí viacero menších poslaneckých klubov. „Nie je dôležité vytvárať veľký spoločný blok, ale podstatná je ochota ísť za spoločným cieľom. A tým je Bratislava ako lepšie miesto pre život,“ zdôraznil Krúpa. Podobnou optikou je podľa Karmana potrebné hodnotiť aj to, že sa na menšie skupiny fragmentuje skupina 15 pravicových kandidátov. „Ak by vyhral primátorské voľby kandidát širokej pravicovej koalície, mal by veľký pravicový poslanecký klub zmysel. Keďže vyhral iný kandidát, voči ktorému ale nechceme vytvárať opozičný blok, ale chceme s ním spolupracovať, nevidím problém v tom, že sa ľudia rozdelia podľa toho, ako majú k sebe názorovo blízko,“ uviedol.

Na viacerých úsekoch ciest v Bratislave je zhustená premávka

 Odborné predpoklady, skúsenosti, ale aj entuziazmus nového poslaneckého zboru by podľa oboch mali prispieť k tomu, že sa zastupiteľstvo hneď na začiatku svojho funkčného obdobia poráta s úlohou prijať čo najskôr rozpočet na budúci rok. „Je jasné, že bude záujem premietnuť do rozpočtu priority jednak poslaneckých klubov, ale aj tie, ktoré avizoval primátor. Ja ale predpokladám, že už na prelome februára a marca by sme mohli mať rozpočet schválený,“ uviedol Krúpa.

Karman vo všeobecnosti verí, že sa nezopakuje scenár z predchádzajúceho obdobia, keď poslanci mesta nemali pri dôležitých bodoch prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa prerokovávaného bodu týkali, respektíve nemali priestor, aby mohli návrh magistrátu pripomienkovať. „Tu by sme sa mali inšpirovať krajom, kde sú všetky dôležité majetkové veci, všeobecne záväzné nariadenia či súťaže prácne predrokované, všetko je zverejnené, je to možné pripomienkovať a potom dostať návrh do podoby, s ktorou bude široký súhlas,“ dodal.

Obaja poslanci, ktorí sú zároveň zastupiteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, veria, že nadchádzajúce obdobie prinesie intenzívnejšiu spoluprácu medzi mestom a samosprávnym krajom. Viditeľnejší pozitívny efekt by podľa nich mala táto spolupráca priniesť nielen v oblasti dopravy, ale napríklad aj v prípade využitia objektov, ktoré sú medzi hlavným mestom a samosprávnym krajom majetkovo nevyrovnané a z tohto dôvodu ako nevyužívané chátrajú.

K prioritám na najbližšie obdobie zaradil Karman zmenu v nastavení prerozdelenia financií medzi jednotlivé mestské časti, Krúpa upozornil na nevyhnutnosť systémovej zmeny v prístupe štátu k financovaniu Bratislavy ako hlavného mesta. Spomínali tiež zlepšenie fungovania mestskej polície a celkovej bezpečnosti i potrebu dôslednej regulácie výstavby prostredníctvom zmeny zastaraného a so súčasným stavom nekorešpondujúceho územného plánu.

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu