Jednou vetou

K vyštetrovanie kauzy zariadenia Iris sa pridala polícia

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba

foto: TASR

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní trestnej činnosti v súkromnom zariadení pre seniorov Iris v Bratislave. Na svojom facebookovom profile o tom informoval predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní trestnej činnosti v súkromnom zariadení pre seniorov Iris v Bratislave na Heydukovej ulici. Zamestnanci BSK sa zúčastnili aj na samotnom zásahu a okamžite poskytli pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Na svojom facebookovom profile o tom informuje predseda BSK Juraj Droba.

“Súkromné zariadenie Iris v Starom Meste poskytovalo sociálne služby pre seniorov v zariadeniach, ktoré spadali pod obce vrátane Starého Mesta. BSK spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní. Naši zamestnanci sa zúčastnili i samotného zásahu, pretože bolo jasné, že sa v budove nachádzajú ľudia, ktorí budú potrebovať pomoc – tú sme ihneď poskytli. Riaditeľ zariadenia na mieste oznámil, že s prevádzkou okamžite končí a klientom nezabezpečí ani stravu. Následne odišiel preč a odmietol akúkoľvek spoluprácu,“ uviedol Droba.

Takto zarobili traja najvyšší ústavní činitelia. Kto zarobil vlani najviac?

BSK sa podľa jeho slov obrátil so žiadosťou o spoluprácu na mestské časti, kde mali občania trvalý pobyt, pričom všetkým klientom zabezpečili stravu. Počas 24 hodín sme pre všetkých 24 klientov našli náhradné riešenie. Z obcí bola najlepšia spolupráca s mestskou časťou Petržalka a Ružinov,” informoval predseda Bratislavského kraja s tým, že viaceré mestské časti sa o svojich klientov zaujímali minimálne.

Polícia prostredníctvom hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Michala Szeiffa vo štvrtok informovala, že obvinila 51-ročného Ivana B. z okresu Pezinok a 18-ročnú Vanessu P. z okresu Malacky. V zariadení pre seniorov v Bratislave na Heydukovej ulici mali podávať jeho klientom rôzne lieky a liečivá, pričom nemali na takéto úkony odbornú spôsobilosť.

„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie obvinení od presne nezisteného času a dňa v roku 2016, až do 3. júla 2018 v priestoroch zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Heydukovej ulici v Bratislave indikovali a podávali osobám umiestneným v tomto zariadení rôzne lieky a liečivá aj napriek skutočnosti, že nemali predpísanú odbornú spôsobilosť na takéto úkony. Lieky podávali intravenózne, intramuskulárne, vo forme tabliet ako aj kvapiek, pričom takýmto podávaním mohlo dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu zdravia osôb, privodiť predávkovanie, poddávkovanie či spôsobiť smrť,“ objasnil Szeiff.

Obvinení sa podľa jeho slov dopúšťali konania v rozpore s platnou legislatívou, konkrétne v rozpore so zákonom o zdravotníckych pomôckach, zákonom o zdravotnej starostlivosti, zákone o sociálnych službách, zákone o živnostenskom podnikaní ako aj viacerých vyhlášok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V minulom roku podali prokurátori 142 sťažností na nečinnosť sudcu

„Dňa 3. júla 2018 bola príslušníkmi PZ vykonaná za úzkej spolupráce s Vyšším územným celkom a Daňovým úradom v Bratislave domová prehliadka v priestoroch uvedeného zariadenia na Heydukovej ulici v Bratislave, v rámci ktorej zaistili väčšie množstvo rôznych liečiv aj rôznych listinných dôkazov. Počas prehliadky boli na základe súhlasu prokurátora k zadržaniu a v zmysle zákona č. 301/2005 Trestného poriadku zadržané v súčasnosti už obvinené dve osoby,” pokračoval hovorca KR PZ.

Nakoľko obvinení týmto protiprávnym konaním ohrozili život a zdravie iných osôb, spôsobili ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a tohto protiprávneho konania sa dopúšťali na chránených osobách, v súlade s ustanoveniami trestného zákona im v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov, objasnil policajný hovorca. Prípadná ďalšia trestnoprávna zodpovednosť obvinených osôb bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Môže vás zaujímať

Súd dal za pravdu hlavnému mestu, že má mať prístup k meniarni Dolné Krčace