Jednou vetou

Karlova Ves preverí koncentráciu CO2 v triedach

Ilustračné foto

Foto: TASR

Bratislavská Karlova Ves bude počas zimných mesiacov preverovať koncentráciu oxidu uhličitého (CO2) v triedach Základnej školy (ZŠ) A. Dubčeka a materskej školy (MŠ) Kolískova. Ide o jednu z aktivít v rámci projektu Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, jedným z jeho cieľov je aj zlepšiť kvalitu školského prostredia.

„Je známe, že obmedzené vetranie v triedach, osobitne počas zimných mesiacov, môže výrazne ovplyvniť kvalitu vnútorného prostredia,“ upozornila technická manažérka projektu Eva Surovková. „Počas zimných mesiacov budeme preto merať hladinu CO2, teplotu a vlhkosť vzduchu v triedach,“  informovala o konkrétnych krokoch.

Merania  podľa jej slov prinesú dôležité informácie o súčasnom stave vnútorného prostredia vo vybraných triedach a umožnia optimálne nastavenie opatrení, ktoré budú súčasťou aj rekonštrukcie školských budov oboch budov. „Modelové hĺbkové rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova prinesú zlepšenie podmienok výučby v triedach a prispejú tak ku znižovaniu chorobnosti detí a nepriamo aj k zlepšovaniu ich školských výsledkov,“ vysvetlila.

Pri zrážke rýchlika s vlakom zahynula pri Šuranoch žena s dieťaťom

Pripomína, že hoci oxid uhličitý je prirodzenou plynnou súčasťou atmosférického vzduchu, pri jeho vyššej koncentrácii človek reaguje zníženou schopnosťou sústredenia, zvýšenou malátnosťou, čo môže viesť až k pocitu únavy sprevádzanej napríklad bolesťami hlavy a nevoľnosťou. „Z výsledkov meraní úrovne CO2 v triedach, vykonaných v rámci projektu Zdravá škola v Českej republike, je zrejmé, že k prekročeniu hygienického limitu koncentrácie CO2 (1500 ppm) dôjde za pomerne krátky čas, spravidla už v priebehu prvej polovice vyučovacej hodiny. Ani vetranie cez prestávky alebo počas dňa nezníži výrazne koncentráciu CO2,“ upozornila.

Projekt pod názvom Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy sa bude v Karlovej Vsi realizovať v päťročnom cykle (2018 – 2023) a ráta tiež s výsadbou zelene, vytváraním zelených striech i zelených stien i vodozádržnými opatreniami v rámci verejných priestorov. Cieľom projektu je tiež zníženie uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi a edukácia.

Na realizáciu tohto projektu vyčlenila Európska komisia (EK) prostredníctvom finančného nástroja Life prostriedky vo výške 1.467.913 eur. Karlova Ves je hlavným koordinátorom projektu, na ktorom participujú aj ďalší štyria asociovaní partneri – Karpatský rozvojový inštitút (KRI), česká nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie a publikačnú činnosť CI2, Inštitút pre pasívne domy (IEPD) a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu