Karlova Ves vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Líščie údolie

Ilustračné foto

TASR

Líščie údolie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bude od neželanej výstavby chrániť stavebná uzávera.

O jej vyhlásení a trvaní do schválenia územného plánu zóny, maximálne na najbližších päť rokov, rozhodol karloveský miestny úrad.

„Zelený biokoridor Líščieho údolia sa pred pár rokmi za zvláštnych okolností zmenil na rozvojové územie s funkciou bývania. Nesmieme však dopustiť, aby Staré Grunty onedlho vyzerali ako Dlhé diely,“ odôvodnila rozhodnutie starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. „Naším cieľom je v maximálnej miere využiť možnosti regulácie výstavby v schválenej zóne,“ vyhlásila.

Dievčatá našli peňaženku s viac ako 600 eurami, vrátili ju majiteľovi

Vicestarosta mestskej časti Branislav Záhradník si je vedomý, že rozhodnutie o vyhlásení stavebnej uzávery potenciálni stavebníci neprijmú s nadšením. „Je však v záujme všetkých, aby sa stanovili nové pravidlá a podrobnejšie regulatívy, ktoré budú zohľadňovať dopravnú situáciu, chrániť životné prostredie, ako aj kvalitu života súčasných i budúcich obyvateľov tejto lokalite,“ upozornil.

Stavebná uzávera sa vyhlasuje s cieľom získania územného plánu zóny ako kvalitného regulačného nástroja. Zároveň vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území, s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy, šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt daného územia.

Môže vás zaujímať

Komerčné ubytovne v Bratislave musia prejsť kontrolou, tvrdí mesto