Jednou vetou

Komisia odporučila na vypočutie piatich kandidátov na post šéfa DPB

foto: TASR, zdroj: TASR
Komisia odporučila piatich najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) na verejné a neverejné vypočutie. Medzi kandidátmi sú Stanislav Brečka, Igor Lovacký, Vladimír Rafaj, Martin Rybanský a Ivan Sokáč. Hlavné mesto zverejnilo ich životopisy na webe mesta. Verejnosť má možnosť si ich preštudovať, vyjadriť sa k nim a upozorniť na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov.

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva DPB bolo celkovo doručených 24 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala desať uchádzačov na pohovor s personalistami. „V uplynulých dňoch dokončili personálni poradcovia intenzívne rozhovory s desiatimi uchádzačmi na predsedu predstavenstva DPB v užšom kole. Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov,“ informoval  hovorca Bratislavy Peter Bubla. Následne komisia zostavila rebríček piatich najvhodnejších kandidátov.

Brečka momentálne pôsobí ako ekonomický poradca v spoločnosti Výskumný ústav dopravný, Lovacký ako svoje posledné pracovné skúsenosti v životopise uvádza poradca v oblasti dopravy a civilného letectva, Rafaj je členom dozornej rady DPB a od apríla je poverený vykonávať funkciu generálneho riaditeľ DPB do ukončenia výberového konania, Rybanský je v súčasnosti riaditeľom divízie autobusy v DPB a Sokáč je manažér stratégie a inovácie v Railtrans International. Magistrát vyzýva verejnosť, aby sa oboznámila so životopismi týchto uchádzačov a poskytla mestu spätnú väzbu na vyberovekonania@bratislava.sk.

V pondelok 10. júna bude od 09.00 h neverejné vypočutie kandidátov pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce zo zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť. Od 13.00 h sa uskutoční v Primaciálnom paláci v Justiho sieni verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač bude mať 45-minútový priestor členený na 15-minútové úseky, počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a odpovie na otázky verejnosti a komisie.

Petícia za zákaz hazardu je už na radnici v Nitre

„Následne bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu,“ priblížil Bubla. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

V najbližších dňoch výberové komisie vyberú uchádzačov pozvaných na výberové konania na šéfov ďalších mestských podnikov a organizácií, ktorých mená a životopisy magistrát zverejní. Cieľom je podľa samosprávy vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu