Jednou vetou

Majitelia záhrad v hlavnom meste sú povinní predchádzať vzniku bioodpadu

Ilustračné foto

zdroj: pixabay.com

Majitelia záhrad sú povinní predchádzať vzniku bioodpadu zo záhrad individuálnym alebo komunitným kompostovaním. Informovali o tom hovorkyňa bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beáta Humeniková a magistrát hlavného mesta.

Ak toto nie je možné, bioodpad zo záhrad môžu odovzdať buď v zbernom dvore alebo spoločnosti oprávnenej nakladať s týmto druhom odpadu,“ priblížila Humeniková. V prípade, že majitelia platia miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, môžu požiadať hlavné mesto o pridelenie kompostéra zdarma.

Záhradkárske osady si môžu zriadiť kompostovisko na vlastné náklady na vlastnom pozemku alebo požiadať mesto o súhlas so zriadením komunitného kompostoviska.

Čierne skládky treba nahlasovať, apeluje ZMOS, MŽP ich rieši odpadovou politikou

Obyvatelia rodinných domov v Bratislave majú od roku 2017 povinnosť požiadať hlavné mesto o pridelenie hnedej zbernej nádoby, ktorá je určená na bioodpad zo záhrad a zelene alebo kompostéra. Kontrolnú činnosť vykonáva oddelenie životného prostredia bratislavského magistrátu. „Sankcie sú podľa daňového poriadku pri nesplnení prihlasovacej povinnosti, najviac do výšky vyrubeného poplatku, resp. nie menej ako päť eur, najviac však do výšky 3000 eur,“ priblížilo komunikačné oddelenie hlavného mesta.

Získať nádobu môžu aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, ako vysvetlila Humeniková. Evidenciu zberných nádob a kompostérov vedie hlavné mesto vo svojom informačnom systéme. „Na základe našej požiadavky OLO zabezpečuje zber a odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob a samotné dodanie hnedých zberných nádob,“ doplnil magistrát.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Pozrite sa, ako vyzerajú práce na novom bratislavskom obchvate