Jednou vetou

Nové Mesto začalo s prerokovávaním ÚPZ Jelšová – Kramáre

Bratislava

foto: MIPS/hlavne.sk

Bratislavské Nové Mesto začalo s prerokovávaním upraveného návrhu územného plánu zóny (ÚPZ) Jelšová – Kramáre. Pripomienkovať ho môžu dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ale tiež obyvatelia. Urobiť tak môžu do 30. mája, a to poštou alebo osobne v podateľni miestneho úradu. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.

S upraveným návrhom územnoplánovacej dokumentácie je možné oboznámiť sa na oddelení životného prostredia a územného plánovania novomestského miestneho úradu. Záujemcovia tak môžu urobiť počas pracovných dní v pondelok a stredu, vždy od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h. Materiál je k dispozícii aj na webovej stránke.

„V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie 16. mája o 17.00 h v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ulici,“ poznamenáva samospráva.

Mestská časť pre predmetnú lokalitu vyhlásila vlani na jeseň stavebnú uzáveru. Jej dôvodom je práve spracovávanie ÚPZ. Ide o územie s rozlohou 15,5 hektára ohraničené Stromovou ulicou, pokračovaním Jaskového radu, južnou hranicou mestskej časti a areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou.

Ružinovská nemocnica dostala špičkový prístroj pre mimotelový obeh

„Stavebná uzávera ochráni dané územie pred ďalšou výstavbou do momentu, kedy budeme mať spracovanú presnejšiu reguláciou formou územného plánu zóny, ktorá povie, čo presne sa v danom území smie a čo nie,“ odôvodnil vtedy podpísanie rozhodnutia o stavebnej uzávere novomestský starosta Rudolf Kusý.

Pre predmetné územie v súčasnosti platí územný plán hlavného mesta z roku 2007, ten však nemá potrebnú podrobnosť. „Nesúhlasíme s búraním rodinných domov a ich nahrádzaním bytovými. Až na menšie zmeny chceme zachovať štvrť tak, ako je vybudovaná dnes,“ podotkol Kusý. Súčasnú zástavbu tvoria prevažne bytové a rodinné domy, polyfunkčné objekty a objekty občianskej vybavenosti.

Môže vás zaujímať

Politička PS/Spolu sa správa ako podvodník Vareha