Jednou vetou

Primátor Šamorína považuje projekt Dunajbus za prínos aj pre turizmus

Ilustračné foto

Foto: TASR

Pravidelná vodná osobná doprava po Dunaji do Bratislavy s názvom Dunajbus, ktorá zahŕňa aj prístavisko v Šamoríne, stále čaká na dokončenie štúdie uskutočniteľnosti v zmysle posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré je momentálne uverejnené na webstránke mesta.

Ako informoval primátor Šamorína Csaba Orosz, mesto bolo jedným z prvých iniciátorov myšlienky a už približne päť rokov spolupracuje s obcami Hamuliakovo, Čunovo a Kyselica, kde by mali byť prístavy, respektíve zastávky tejto pravidelnej lodnej dopravy. Orosz tvrdí, že projekt dali do rúk odborníkom, aby ho rozbehli na „správnych miestach“. Podľa neho by lodná doprava umožnila odľahčiť klasickú dopravu. Podotkol, že realizácia bude ešte zdĺhavá a doprava nebude najlacnejšia.

Primátor si myslí, že projekt by pomohol aj v oblasti turistického ruchu. „Niektorých ľudí odrádza cestovanie, a tým pádom by nám to pomohlo, pretože tu máme čo ukázať, majú ľudia čo využívať,“ doplnil Orosz.

Uverím, až keď peniaze cinknú na účte, reaguje viceprimátor na Slovan

Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji zažiadalo aj o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) ministerstva dopravy na stavbu lodí a vybudovanie prístavov. Predpokladá sa, že do konca roka by mohla byť podpísaná zmluva o NFP.

Združenie má v pláne vybudovať šesť nových prístavísk: Kyselica, Vojka, Eurovea, Au cafe, River Park, Devín. Doplnili by tak tri existujúce, ktorými sú Šamorín, Hamuliakovo a Čunovo. Predpokladané začatie výstavby je v roku 2021 a celkové náklady stavby sa očakávajú na úrovni zhruba 60 miliónov eur. Plánovaná je aj výstavba dvoch parkovísk. Jedno sa bude nachádzať pri prístavisku v Hamuliakove a druhé pri prístavisku v Šamoríne.

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu