Rozvoj cyklistickej dopravy v bratislavskom Novom Meste pokračuje

Ilustračné foto

Foto: unsplash.com

Bratislavské Nové Mesto má zadefinovaný rozvoj cyklistickej dopravy na svojom území. Po dvoch rokoch prípravy, pripomienkovania zo strany odbornej i laickej verejnosti a tvorby má vypracovanú a schválenú koncepciu rozvoja tohto druhu dopravy a definované hlavné vedenia miestnych cyklotrás pre rozvojové územia. Strategický materiál má slúžiť pre miestny úrad a jeho oddelenia, pri určovaní priorít mestskej časti, ako aj pre prípadných developerov.

„Cyklistická doprava má byť uznaná ako rovnocenný druh dopravy, má byť naplnená jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, docielené zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky a tiež postupne efektívne začlenená do dopravných systémov,“ uviedol pre TASR ohľadom nového dokumentu koordinátor realizácie cykloprojektov Stanislav Skýva.

Pri nehode v Dežericiach utrpel zranenie jeden človek

Každé oddelenie novomestského miestneho úradu by tak po novom malo vedieť kvalifikovane rozhodnúť o potrebách v oblasti svojej činnosti pre každú štvrť v rámci mestskej časti. Jasne sú tiež určené priority pri výstavbe, rozvoji či riešení majetkoprávnych pomerov, ale tiež ako podklad pre tvorbu územných plánov zón. „V prípade, že developer rieši infraštruktúru pre individuálnu automobilovú a pešiu dopravu na svojom území, je z hľadiska uznania cyklistickej dopravy za rovnocennú jeho povinnosťou, aby zároveň riešil aj cyklistickú infraštruktúru,“ priblížil Skýva.

Pri každej novej výstavbe, rekonštrukcii či údržbe teda bude potrebné brať na zreteľ umiestnenie cyklistickej infraštruktúry. Vedenie cyklotrás by malo byť tiež zapracované do územných plánov zón a ostatných územnoplánovacích dokumentov. Koncepciou by sa pri nových projektoch mali zároveň riadiť všetky oddelenia úradu zodpovedné za správu majetku a výstavbu. „Hlavné mestské cyklotrasy sú definované v Územnom genereli dopravy hl. m. SR, vedenie cyklistov medzi týmito trasami a zároveň vnútrom mestských štvrtí nie je upravené žiadnym dokumentom,“ doplnil jeden z dôvodov novomestský starosta Rudolf Kusý.

Počuli ste už o festivale peknej hudby?

Mestská časť od roku 2015 vyznačila, sprejazdnila či zokruhovala infraštruktúru na viacerých miestach. Osadila tiež doplnkovú cykloinfraštruktúru, napríklad stojany na bicykle pred väčšinu škôl vo svojej správe a iné frekventované miesta či lyžiny na schodiská. Servisné cyklostojany pribudli pred budovou miestneho úradu, pri T3-kultúrny prostriedok pri Tržnici na Trnavskom máte a na Kuchajde. „Na území mestskej časti vznikol na 14 uliciach pilotný projekt pre územie Bratislavy pre obojsmernú jazdu cyklistov v jednosmerných uliciach, čím sa zaviedol precedens pre celé územie Bratislavy,“ dodal Kusý.

Môže vás zaujímať

Lucia Nicholsonová

Ďuriš Nicholsonová sa vzdáva mandátu poslankyne Starého Mesta