Jednou vetou

Ružinov vyhlásil grantovú výzvu na rok 2019

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Bratislavský Ružinov vyhlásil grantovú výzvu na rok 2019. Mestská časť tak mohla urobiť po tom, ako sa dostala z rozpočtového provizória schválením rozpočtu na tento rok. Predkladať žiadosti a projekty v rámci aktuálnej výzvy je možné do 29. marca. Samospráva môže tento rok prerozdeliť okolo 220.000 eur.

„Grantová výzva je daná na všetky oblasti, na oblasť športu, kultúry, životného prostredia či rozvoja komunitného života. Ale opäť má aj svoje špecifické priority. Odštartujeme výzvu pre deti a mládež a taktiež chceme podporovať inkluzívne vzdelávanie,“ uviedla  Mária Barancová, miestna poslankyňa a členka grantovej komisie.

V prípade špecifickej priority zameranej na deti a mládež ide najmä o podporu ich mimoškolských a voľnočasových aktivít. Podpora inkluzívneho vzdelávania sa týka sociálnej oblasti, kde je hlavnou témou podpora a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či žiakov s nadaním.

Poslanci Ružinova kritizujú prenájom obecného bytu pre špeciálneho prokurátora Kováčika

„Ružinov je jedna z mála mestských častí, ktorá má pevne stanovené percento výdavkov rozpočtu, ktoré idú na granty. Tento rok to bude približne 220.000 eur,“ priblížil ružinovský starosta Martin Chren. V porovnaní s minulým rokom vzrástla táto suma o zhruba desať percent. „Z dôvodu, že o takú sumu vzrástli aj príjmy rozpočtu Ružinova,“ doplnil Chren.

Žiadosti môžu záujemcovia podávať na miestnom úrade do 29. marca, podmienkou je však aj poslanie elektronicky na e-mailovú adresu granty@ruzinov.sk. Ďalšou z podmienok je, aby bol projekt zrealizovaný do polovice novembra. Minimálna výška grantu je 500 eur a maximálna 5000 eur. Žiadateľmi môžu byť občianske združenia, nadácie či komunitné centrá pôsobiace alebo so sídlom na území mestskej časti, nie však fyzické osoby.

Môže vás zaujímať

Primátor Malaciek podáva trestné oznámenie na Sulíkovho poslanca