ŠRVŠ vyjadruje podporu študentom, zamestnancom a vedeniu UMB

Ilustračné foto

Foto: TASR

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyjadruje podporu študentom, zamestnancom, vedeckým pracovníkom a vedeniu Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v snahe o očistenie mena univerzity a prinavrátenie dôvery v kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

Študenti to uviedli v stanovisku, ktoré zaslal podpredseda pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Martin Mlynár. Študenti tvrdia, že odmietajú nekalé spôsoby nadobúdania akademických titulov a žiadajú čo najrýchlejšie objasnenie okolností, týkajúcich sa rigoróznej práce predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS).

Po informáciách o stratenej rigoróznej práci, s rovnakým názvom a počtom strán ako záverečná práca Andreja Danka, z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vzrástlo u študentov podozrenie o nečestnom nadobudnutí akademického titulu JUDr. druhým najvyšším ústavným činiteľom.

„Nepovažujeme za prioritu analyzovať právne kroky univerzity, ale spojenie akademickej obce a širokej verejnosti za účelom odmietnutia neférových postupov, aké v posledných týždňoch vyšli najavo. Akékoľvek zahmlievanie alebo skrývanie sa za všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov je zo strany akademických funkcionárov neakceptovateľné, nakoľko takýto spôsob komunikácie len prehlbuje vznikajúcu krízu v slovenskom vysokom školstve,“ uviedla ŠRVŠ vo svojom stanovisku.

Pred centrálou SNS študenti vyzývali Danka na zverejnenie rigoróznej práce

Študenti žiadajú akademickú obec, vrátane akademických funkcionárov, aby jednohlasne odsúdili všetky nečestné a neetické praktiky odovzdávania záverečných prác a získavania akademických titulov.

Andrej Danko na Právnickej fakulte UK vyštudoval a získal titul Mgr., doktorský titul získal na pôde UMB v Banskej Bystrici. Svoju rigoróznu prácu sprístupnil len okruhu oprávnených osôb. Podľa medializovaných informácií vznikli práce s rovnakým názvom a témou. Jedna z nich v roku 1999, teda o rok skôr, na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vedenie UMB vyzvalo Danka na zverejnenie jeho rigoróznej práce, ten odkázal, že dokument nie je utajený a kompetentní majú k nemu prístup. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) podala v utorok (16.10.) na Generálnej prokuratúre SR v súvislosti s Dankovou rigoróznou prácou podnet z dôvodu podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Danko jej krok nekomentoval. Už skôr oznámil, že v prípade spochybňovania jeho právnického vzdelania a titulu nevylučuje postup v trestnoprávnej rovine.

Môže vás zaujímať

Mestskí policajti v Bratislave zadržali ozbrojených Ukrajincov