Jednou vetou

Zasypanie výkopovej jamy v Ružinove má opätovne preveriť krajský súd

Ilustračné foto

TASR

Oprávnenosť zasypania výkopovej jamy a výkopových rýh na rohu ulíc Solivarská a Smolnícka v bratislavskom Ružinove má preveriť Krajský súd v Bratislave. Ide o miesto, kde chcela v minulosti stavať spoločnosť Inforama. Také je rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR. Ten pôvodný rozsudok Krajského súdu v Bratislave zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Proti rozsudku nie je opravný prostriedok prípustný.

„Preskúmaním veci súd zistil, že zásadnou právnou otázkou, ktorú je potrebné pre ďalší postup v konaní vyriešiť, je, či predmet napadnutého rozhodnutia žalovaného možno kvalifikovať ako odstránenie stavby. Ide o zasypanie výkopovej jamy a rýh, ktoré boli zrealizované pravdepodobne na prekládky inžinierskych sietí súvisiacich so stavbou,“ uviedla  hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.
Na trávnatom pozemku vo vnútrobloku chcela pôvodne stavať šesťpodlažný bytový dom mestská organizácia Spoločnosť pre rozvoj bývania. Stavebné povolenie získala ešte v roku 2009. Projekt od nej neskôr odkúpila spoločnosť Inforama, ktorá pozemok v roku 2011 oplotila. Tým chcela deklarovať začatie prác pred vypršaním povolenia. Stavebný úrad ju však upozornil, že oplotenie nie je začiatkom výstavby.

Firma začala stavať zhruba v polovici roka 2012, napriek tomu, že povolenie jej vypršalo koncom roka 2011. Ružinovský stavebný úrad preto v júli 2012 rozhodol o zastavení stavby, rozhodnutie potvrdil aj Krajský stavebný úrad. V roku 2015 nariadil Ružinov čiernu stavbu odstrániť a dotknutý pozemok dať do pôvodného stavu, čo následne potvrdili aj vyššie inštitúcie. Stavebník preto musel odstrániť oplotenie a zasypať výkopovú jamu a ryhy. Podal však kasačnú sťažnosť, nesúhlasil ani s tým, že stavebné povolenie stratilo platnosť v dobe, akú uvádzal stavebný úrad.

Súkromné školy a školské zriadenia žiadajú objektívne určovanie počtu žiakov prvého ročníka SŠ

„Stavba je pre účely stavebného zákona priamo vymedzená stavebným zákonom. Ide o legálnu definíciu, ktorá sa musí v konaniach podľa stavebného zákona dodržiavať. Od pojmového vymedzenia predmetu následne závisí i typ stavebného konania, vrátane jeho celkového právneho režimu,“ skonštatovala Važanová.

NS SR vo svojom rozhodnutí v tejto súvislosti okrem iného uvádza, že z administratívneho spisu vyplýva, že v danom priestore sa nachádza len stavenisko, nie stavebná konštrukcia. Stavenisko ani výkopovú jamu nemožno pojmovo považovať za časť stavby ani za začatú stavbu v zmysle stavebného zákona. „Časť stavby i začatá stavba musí mať charakter stavebnej konštrukcie, napríklad betónové základy. V ďalšom konaní je potrebné identifikovať stavebnú konštrukciu, ktorá odôvodňuje právny režim odstraňovania stavby podľa stavebného zákona, prípadne preskúmať, či právny režim uvedenia staveniska do pôvodného stavu možno podriadiť pod odstránenie stavby,“ uvádza sa v rozhodnutí.

Vedenie mestskej časti sa k rozhodnutiu súdu vyjadrovať nechcelo. „V slušnej spoločnosti sa rozhodnutie súdu nekomentuje,“ poznamenal Matej Švec z ružinovského miestneho úradu. Mestská časť je však podľa neho naďalej presvedčená, že v danej veci nepochybila a na nariadenie zasypať výkopovú jamu mala oprávnenie. Aj samotný starosta, v súčasnosti odchádzajúci Dušan Pekár, sa v minulosti hrdil tým, že zastavil čiernu stavbu. „Výsledkom nášho niekoľkoročného snaženia je, že stavebník jamu zasypal a obyvatelia, ktorí za to bojovali, si teraz môžu vydýchnuť,“ uviedol Pekár v roku 2017 s tým, že pozemok je stále stavebný a súkromný.

„Otázka je hypotetická. Mestská časť sa k veci bude môcť vyjadriť až po oboznámení sa s rozhodnutím súdu,“ odpovedal Švec na otázku, čo v prípade, ak krajský súd rozhodne, že zasypanie výkopovej jamy a rýh bolo nezákonné a stavebník bude žiadať náhradu škody. So stavebníkom sa zatiaľ skontaktovať nepodarilo.

Môže vás zaujímať

PEZINOK: Vodičovi zakázali jazdu, o chvíľu ho stretli znovu