Jednou vetou

BSK a BVS podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci o ochrane vody v regióne

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Základnú dohodu spolupráce smerujúcu k ochrane vody v regióne Bratislava uzatvorili vo štvrtok Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), keď ich predstavitelia podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Ním sa obe partnerské strany zaviazali k vzájomnému zdieľaniu skúseností, a to najmä v oblasti strategického rozvoja, ochrany zdrojov pitnej vody, adaptácie na zmenu klímy, vedy a výskumu, vzdelávania a školstva, dopravy či cestovného ruchu.

„Región BSK disponuje kvalitnými zdrojmi vody, ktoré sú jednou zo základných podmienok rozvoja do budúcnosti,“ skonštatoval predseda predstavenstva BVS Zsolt Lukáč. Popri ochrane vodných zdrojov je podľa neho potrebné zároveň zabezpečiť dostatok kvalitných odborníkov, preto investície do vzdelania ďalších generácií považuje za potrebné.

Dôležitosť vody ako najväčšieho bohatstva bratislavského regiónu si uvedomuje aj samotný kraj, ktorý sa k jej ochrane zaviazal v Programovom vyhlásení BSK. „Spolupráca je postavená najmä na strategickej ochrane tejto suroviny a na postupnom vzdelávaní a motivovaní našich stredoškolákov k ochrane vody,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Memorandum sa tak zameriava na podporu spoločných projektov orientovaných na žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, konkrétne na spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania s potenciálom uplatnenia absolventov vo vodárenstve.

Spolupráca bude spočívať aj v koordinácii projektových a investičných aktivít. Memorandum zároveň vytvára platformu na prípravu koncepcie informovania o významných oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a vodnými zdrojmi s prihliadnutím na požiadavku bezpečnosti vodárenských zdrojov a ku zvýšeniu povedomia o vode ako prírodného bohatstva.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru