Jednou vetou

BSK je spolu s deviatimi regiónmi súčasťou pilotného projektu Európskej komisie

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa stal, ako jeden z desiatich regiónov EÚ, súčasťou pilotného projektu Európskej komisie. Jeho cieľom je využitie tzv. indexu sociálneho rozvoja, napríklad aj pri prerozdeľovaní financií. Ukázať by sa tak mala reálna vyspelosť regiónu, ktorá sa tak nebude merať iba podľa HDP.

„HDP nepochybne predstavuje dôležitý makroekonomický ukazovateľ. Avšak pri meraní vyspelosti regiónov nedokáže poskytnúť komplexný obraz o úrovni ich rozvoja, nakoľko neberie do úvahy rôzne sociálne či environmentálne aspekty. Index sociálneho rozvoja preto považujeme za vhodnejší nástroj, na základe ktorého sa regióny môžu porovnávať,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Index sociálneho rozvoja (SPI) zaviedla americká nezisková organizácia Social Progress Imperative pre definovanie úrovne sociálneho rozvoja krajín a regiónov na základe súboru 50 indikátorov. Index predstavuje dôležitý prínos do diskusie v rámci iniciatívy „beyond GDP“, ktorej je BSK podporovateľom. Jej cieľom je skúmať alternatívne prístupy k meraniu vyspelosti regiónov, ktoré by nezohľadňovali len HDP ako jediný indikátor.

Vodiči sa pri výjazde z Bratislavy zdržia okolo 40 minút

Bratislavský kraj sa dlhodobo nachádza medzi regiónmi s najvyššou úrovňou HDP na obyvateľa. Na základe posledných štatistík Eurostatu za rok 2017 bol klasifikovaný ako 8. najrozvinutejší región. Naopak, index sociálneho rozvoja ho zaradil až na 181. miesto spomedzi 272 meraných regiónov.

Na projekte participujú okrem Bratislavského kraja aj regióny Katalánsko, Emilia Romagna, Bukurešť – Ilfov, Východné Slovinsko, portugalský región Centro, Västerbotten/Umea, Západné Grécko, írsky región Eastern and Midland a Maďarsko zastúpené na národnej úrovni.

Môže vás zaujímať

Bratislavský Ružinov otestoval zamestnancov škôl, nie všetky výsledky boli negatívne