Jednou vetou

BSK spustil kolaudačné konanie na I. a II. etapu obnovy trate v Karlovej Vsi

Ilustračné foto

Foto: TASR

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil kolaudačné konanie na predčasné užívanie prvej a druhej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave. Kraj deklaruje, že po doručení všetkých podkladov a vykonaní skúšok vydá povolenie na predčasné užívanie čo najskôr. Informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

VIDEO: Vodiči pri Bratislave sú zdesení. Po tomto máme jazdiť?

Kolaudačné konanie spustil BSK ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy na základe žiadostí mesta Bratislava. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu je dôležité, aby trať mohla slúžiť verejnosti čo najskôr, keďže spája západnú časť Bratislavy s centrom mesta.

„Na BSK sme pri všetkých potrebných krokoch nestratili ani deň, no musíme sa riadiť zákonnými postupmi a lehotami. V prvej etape je 83 účastníkov konania a v druhej dokonca až 172. K tomu treba pripočítať všetky dotknuté orgány, ktorým musíme doručiť oznámenia,“ priblížil Droba.

V prípade prvej etapy požiadala bratislavská samospráva o vydanie predčasného užívania 2. septembra. Ide o úsek za zastávkou Molecova po obratisko Karlova Ves. Začiatok konania BSK oznámil účastníkom oznamom do vlastných rúk a verejnou vyhláškou účastníkom s neznámou adresou. Následne sa 7. novembra konalo ústne pojednávanie.

Bratislavčania dokážu ušetriť o polovicu viac ako Košičania

„Trať však už na prvý pohľad nebola pripravená na vydanie povolenia. Po jej dokončení a doručení všetkých potrebných dokladov k vydaniu rozhodnutia, ako sú napríklad revízne správy, technicko-bezpečnostná skúška či protokoly z úradných skúšok, vydá kraj povolenie na predčasné užívanie čo najskôr,“ spresnila Forman.

Druhá etapa projektu je vymedzená úsekmi od obratiska Karlova Ves po Damborského. O vydanie povolenia na predčasné užívanie požiadalo mesto 28. októbra. O začiatku tohto konania BSK informoval účastníkov opäť doručením oznamu do vlastných rúk a verejnou vyhláškou pre účastníkov s neznámou adresou. Ústne pojednávanie so všetkými zainteresovanými stranami je stanovené na 18. decembra.

„Ak bude všetko v poriadku, teda stavba bude zrealizovaná tak, že jej predčasné užívanie nebude ohrozovať bezpečnosť ani zdravie osôb a budú odovzdané všetky doklady, BSK vydá povolenie o predčasnom užívaní v expresnom, no zákonnom termíne,“ deklaruje Droba.

Bratislavčania, tešte sa: Onedlho štartujú Vianočné trhy!

Hlavné mesto tento týždeň uviedlo, že električková trať i trakčné vedenie v rámci prvej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave, v úseku od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi, sú už hotové. Aktuálne sa podľa magistrátu realizujú skúšky trakčného vedenia a následne bude vykonaná aj skúška trate.

Po spustení časti zmodernizovanej trate po obratisko Karlova Ves má zhotoviteľ pokračovať v druhej etape prác, a to od obratiska Karlova Ves po Damborského.

Zhotoviteľ stále deklaruje, že trať v druhej etape bude k 20. decembru hotová. S prácami by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tam majú trvať do jesene 2020.

Môže vás zaujímať

Na tajch Klinger sa vrátila plaváreň, finálny projekt má mať hodnotu 70-tisíc eur