Jednou vetou

Budúci architekti z STU vytvorili z odpadu dielo, ktoré vypovedá o znečistení

Slovenská technická univerzita

TASR

Študenti Fakulty architektúry na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave sa pod vedením doktoranda Martina Mjartana rozhodli vytvoriť umelecké dielo z odpadu na účel vzdelania spoločnosti prostredníctvom umenia o kritickom stave znečistenia životného prostredia.

Poukázali tak na nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotrebu plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého vypúšťaného do atmosféry či na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu.

„Naša téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás, v akom prostredí chceme žiť. V čistom alebo špinavom, a aký odkaz zanecháme budúcim generáciám a aký postoj zvolíme k odpadu, ktorý ako spoločnosť vytvárame,“ priblížil Mjartan.

UKF si polepšila v rebríčku univerzít z Európy a strednej Ázie

Dielo sa tvorilo v priestoroch lučeneckého podniku, ktorý je zameraný na odpadové hospodárstvo. Študenti pri tvorbe využívali nepotrebný kovový odpad z miestnej skládky a starých náhradných dielov vozidiel na zvoz odpadu. Podľa Mjartana študenti Natália Jurčíková, Matej Čička a Matúš Kurdel ukázali „mimoriadnu tvorivosť, fantáziu a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu“. 

Výsledok ich úsilia pripomína tvarom cibuľu, ktorá je zo spodnej časti špinavá a zvrchu naleštená a čistá. Dielo sa snaží tiež poukázať na nevyužívanie odpadu ako komodity a pomalé budovanie reprodukovateľného priemyslu. Záujemcovia o netradičné umenie si môžu vytvorené dielo pozrieť zblízka.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru