Jednou vetou

Bývalá viceprimátorka Humenného brala odmeny nezákonne, exprimátor na súde uspel

Bývalá zástupkyňa primátora Humenného a súčasná mestská poslankyňa Mária C. bude musieť vrátiť mestu nezákonne vyplatené odmeny. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Prešove. Exprimátor Vladimír Kostilník v podobnej veci na súde uspel.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v roku 2011 zistil, že bývalý primátor, jeho zástupkyňa a poslanci mali neoprávnene poberať odmeny. „NKÚ zároveň vo svojej správe uviedol, že samospráva je povinná ‚prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov‘. Na základe zistení NKÚ začalo vedenie mesta, na čele s primátorkou Janou Vaľovou, súdnou cestou vymáhať od bývalého primátora a jeho zástupkyne odmeny, ktoré im boli vyplatené v rozpore so zákonom,“ uvádza radnica v tlačovej správe s tým, že celková dlžná suma Márie C. predstavuje takmer 7000 eur.

Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa KS v Prešove Ivana Petrufová, senát rozsudkom potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Humenné z mája „vo výroku o uloženej povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi mestu Humenné 4560,38 eura s príslušenstvom, a tiež vo výroku o trovách konania“. Odvolací súd sa podľa jej ďalších slov stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že tieto finančné prostriedky, ktoré žalobca vyplatil žalovanej za obdobie od novembra 2009 do decembra 2010 ako plat nad sumu rovnajúcu sa 50 % z platu primátora, jej boli vyplatené bez právneho dôvodu, čím došlo na strane žalovanej k bezdôvodnému obohateniu. „Zároveň žalobcovi odvolací súd priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania vo vzťahu k žalovanej v rozsahu 100 %,“ doplnila. Rozsudok k 21.11. nebol právoplatný.

Polícia preveruje podozrenie z porušenia moratória v Humennom

Bývalá zástupkyňa primátora sa k tejto problematike nechcela vyjadriť, pretože nemala žiadne oficiálne rozhodnutie z KS. „S prekvapením som si prečítala v regionálnych novinách PR článok pani Vaľovej o tom, že 15. novembra prebehlo nejaké konanie na krajskom súde, o ktorom nevieme nič,“ uviedla pre médiá s tým, že sa k téme vyjadrí neskôr. Prípadnú možnosť dovolania na Najvyšší súd (NS) SR ešte zváži.

Bývalý primátor mesta Kostilník považuje žalobu mesta za diskriminačnú. Podľa NKÚ mali protizákonne poberať odmeny aj mestskí poslanci, medzi ktorými bola v tom čase podľa jeho slov aj Vaľová. „Je pravdou, že pani primátorka vyzvala všetkých, aby peniaze vrátili,“ uviedol pre médiá. Mesto však zažalovalo len jeho a viceprimátorku. Kostilník bol na okresnom i krajskom súde úspešný. Mesto v tejto súvislosti podalo mimoriadny opravný prostriedok dovolanie, o ktorom NS ešte nerozhodol.

Neúspech jeho bývalej zástupkyne na súde ho zarazil. „Neboli to tie isté súdne spory, ale boli obdobné,“ vysvetlil. Petrufová v tejto súvislosti uviedla, že súd v daných sporoch vychádzal pri rozhodovaní z iného právneho základu. „Ja som bol odmeňovaný v zmysle zákona o odmeňovaní primátorov mesta a plat (základný a odmena) mi stanovilo mestské zastupiteľstvo,“ uviedol Kostilník s tým, že sa nemohol neoprávnene obohatiť, keď dostal len tie finančné prostriedky, ktoré mu schválili mestskí poslanci.

O prípadnom porušení autorských práv záverečných prác môžu rozhodnúť súdy

Tí podľa jeho ďalších slov tiež rozhodli, že zástupkyňa primátora bude mať odmenu 50 % a poslanci 5 % z platu primátora, tak to bolo podľa neho aj v uznesení. „Okresný súd rozhodol, že sa mali vyplácať zo základného platu, ale v uznesení sa o základnom plate nič nehovorilo,“ zdôraznil. Poukázal tiež na to, že v prípade poslancov išlo o financie vo výške približne 19.000 eur.

Ako sa uvádza v reakcii mesta, ktorú poskytla Mária Míčková z humenskej radnice, mesto postupovalo v zmysle protokolu NKÚ, ktorý konštatoval neoprávnenosť odmien u primátora, zástupkyne aj poslancov. „Po obidvoch súdnych sporoch sa ukázalo, že právny názor súdov bol v prípade Márie C. totožný s názorom NKÚ a v prípade pána Kostilníka súd nedal za pravdu právnemu názoru NKÚ,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že mesto postupovalo správne.

„V obidvoch prípadoch súd rozhodol inak, aj keď sa jednalo o jedno uznesenie, preto mesto potrebovalo počkať na právny názor súdu, kým sa pustí do sporu 24 poslancov, pretože náklady na súdne poplatky na zastupovanie 24 samostatných súdnych sporov by určite prevýšili financie, ktoré by mestu v tomto prípade boli vrátené. A odmena poslancov sa neodvíjala od odmien zástupkyne, ale od odmien primátora. Súd preukázal dokazovaním, že uznesenie na poberanie odmien zástupkyne nebolo riadne schvaľované v zastupiteľstve, aj keď bolo v zápisnici,“ vysvetľuje mesto v reakcii.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru