Jednou vetou

Cezhraničný projekt spojí slovenský a poľský archeopark transkarpatskou cestou

Ilustračný obrázok

foto: TASR

Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát je projekt zameraný na využitie archeologických dokladov osídlenia slovensko-poľského pohraničia v turistike. Realizovať ho bude Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou spolu so svojím poľským partnerom Muzeom Podkarpackim v Krosne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Ako informovala riaditeľka krajského múzea Mária Kotorová, projekt predpokladá naplnenie piatich úloh. Tou prvou je vytvorenie jedinečného produktu vlastivedného, kultúrneho a vzdelávacieho turizmu v podobe transkarpatskej Cesty živej archeológie. „Tá umožní poznať najvzácnejšie historické a archeologické pamiatky predstavené v kontexte prirodzenej krajiny a reliktov neskoršieho, historického kultúrneho dedičstva. Výnimočnosť projektu vyplýva okrem iného z obohatenia vytvorenej turistickej cesty trvalými a odborne poskytovanými vzdelávacími a poznávacími prvkami, ako je možnosť sledovať pestovanie rastlín, chov zvierat, spôsoby hospodárenia a života v dávnej minulosti,“ vysvetlila s tým, že cesta zároveň spojí archeoparky v Trzcinici a v Hanušovciach nad Topľou. „Prostredníctvom QR kódov ju doplní a informačne rozšíri mobilná aplikácia,“ podotkla.

Časť ďalších troch úloh spočíva v dokončení hanušovského archeoparku. „Vybuduje sa vyhliadková ochodza, mohyla z neskorej doby kamennej, chata z doby bronzovej, zrubový dom z včasného stredoveku, kovolejárska a hrnčiarska dielňa, kuchynský prístrešok s pecou na pečenie chleba a väčší prístrešok pre edukačné aktivity,“ vymenovala Kotorová s tým, že všetky stavby okrem prístreškov budú zrekonštruované podľa pôvodnej technológie zistenej na základe archeologických výskumov.

V rámci jednej z ďalších úloh múzeum podľa riaditeľky zabezpečí stavebnú úpravu suterénnych priestorov v hanušovskom kaštieli, kde zrealizuje archeologickú expozíciu venovanú praveku až novoveku slovensko-poľského pohraničia. „Moderná expozícia s početnými interaktívnymi prvkami bude zložená z dvoch základných častí, a to vlastnej špecializovanej expozície a vedľajších priestorov s edukatívnym, konferenčným, oddychovým a interaktívnym využitím,“ vysvetlila. Návštevník tam okrem iného nájde aj kóje s realistickými výjavmi života v jednotlivých obdobiach ľudských dejín. „Prostredníctvom plošiny bude prístupná aj pre zdravotne postihnuté osoby,“ poznamenala.

Múzeum v rámci poslednej úlohy vybuduje podľa Kotorovej infraštruktúru pre potreby výchovy, pripraví a zrealizuje edukatívne a kultúrne činnosti, ktoré zahŕňajú najmä podujatia na spomínanej ceste. „Prvé bolo v jeseni minulého roka v hanušovskom archeoparku. Ďalšie na Slovensku budú na Medzianskom hrádku, v Marhani a Zborove. Pôjde o tzv. archeofestivaly, na ktorých sa budú predvádzať starobylé remeselné a bojové činnosti, ale aj varenie, pečenie či hudobné produkcie,“ spresnila s tým, že tieto aktivity najlepšie približujú tzv. živú archeológiu a je o ne veľký záujem. Okrem toho múzeum vytvorí pokusné plochy na pestovanie prehistorických plodín. „Časť políčok je už v súčasnosti osiata oziminami,“ doplnila.

Rozpočet celého projektu predstavuje niečo vyše 1,41 milióna eur, pre slovenskú stranu je určených približne 660.000 eur. „Projekt sa ukončí v októbri 2018,“ uzavrela riaditeľka.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru