Chorých na ARO a chrípku je stále menej

Ilustračné foto

fotokoláž: hlavné.sk

Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) aj na chrípku na Slovensku počas 12. týždňa opäť klesol. Lekári celkovo nahlásili 43.795 ARO, čo predstavuje pokles chorobnosti o 8,3 percenta. V počte najviac chorých tentokrát viedol Nitriansky kraj. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípade 1083 osôb, čo predstavuje 2,5 percenta zo všetkých ochorení tohto druhu. Medzi najčastejšie komplikácie opäť patrili sinusitídy (596). Ochorenia hlásilo 57 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 12. kalendárnom týždni 3852 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 8,8 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 28 percent. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti od šesť do 14 rokov.

?Chrípka v TSK ustupuje, zákaz návštev stále platí v troch nemocniciach

Hlásených bolo 11 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o sedem materských škôl a štyri základné školy. Hlásených bolo sedem prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Z nich sa vyskytli tri prípady v Žilinskom kraji, dva prípady v Košickom kraji a po jednom prípade v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. V jednom prípade bol potvrdený vírus chrípky nešpecifikovaný. Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 12. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad úmrtia.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie.

Môže vás zaujímať

Malé lavínové nebezpečenstvo je lokálne len vo Vysokých a Západnych Tatrách