Jednou vetou

Chorých na ARO v poslednom týždni ubudlo

Ilustračné foto

fotokoláž: hlavné.sk

Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 11. týždňa klesol v porovnaní s minulým týždňom o 11 percent. Lekári celkovo nahlásili 49.108 ARO. V počte najviac chorých dlhodobo vedie Bratislavský kraj. Naopak, najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. Informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Polícia hľadá osoby, ktoré by mohli objasniť poškodenie dverí vozidla MHD

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípade 1130 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (577). Ochorenia hlásilo 58 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 11. kalendárnom týždni 5506 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 11,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 20,1 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.

Hlásených bolo 26 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 16 materských škôl a desať základných škôl. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v siedmich zdravotníckych zariadeniach.

Hlásených bolo 15 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Z nich sa vyskytlo päť prípadov v Trenčianskom kraji, štyri prípady boli v Nitrianskom kraji, tri prípady v Trnavskom kraji, dva prípady v Žilinskom a jeden prípad v Prešovskom kraji.

O prípad pacientky ležiacej na chodbe sa zaujíma ÚDZS i ombudsmanka

Ani jedna osoba nebola očkovaná. Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 11. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený ani jeden prípad úmrtia.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.

Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.

Môže vás zaujímať

Bratislavský Ružinov otestoval zamestnancov škôl, nie všetky výsledky boli negatívne