Jednou vetou

Colníci skontrolovali dodržiavanie zákona taxikármi v Bardejove

Ilustračné foto

foto: TASR

Na cestách v Bardejove počas Veľkonočného pondelka (22. 4.) prešovskí colníci skontrolovali taxikárov. Informovala Katarína Bebčáková z Colného úradu v Prešove, hlavným cieľom kontrolnej akcie bolo zistiť, či taxikári riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov, a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Vedúci pracovníci na úrade v Petržalke mesačne zarobia aj 2-tisíc eur

Colníci sa pri kontrolách zamerali aj na preverenie držby povinných dokladov, ktorými sú koncesia na prevádzkovanie taxislužby a preukaz vodiča vozidla taxislužby.

„Počas akcie colníci celkovo skontrolovali päť prevádzkovateľov taxislužby, pričom nedodržiavanie zákona zistili vo všetkých piatich prípadoch. Za tieto porušenia zákona uložili pokuty vo výške 2290 eur. Ide o opakované kontroly prešovských colníkov, ktoré sú zamerané na takýto druh poskytovaných služieb. Aj napriek tomu sa vždy nájdu prípady, keď taxikári neevidujú tržby,“ uviedla Bebčáková.

Vo všetkých piatich zistených prípadoch išlo podľa jej slov o nezaevidovanie tržby, či už v elektronickej registračnej pokladnici, alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici.

Polícia upozorňuje na silný vietor, ktorý zapríčinil aj prevrátenie kamióna

„Z celkového počtu v troch prípadoch išlo o prvé porušenie zákona. V ďalších dvoch prípadoch išlo o opakované porušenie zákona – v jednom prípade o prvé opakované porušenie zákona a u ďalšieho dokonca o druhé opakované porušenie zákona, za čo bol prevádzkovateľovi okrem uloženia pokuty vo výške 800 eur vydaný aj zákaz poskytovania služby v kontrolovanom taxíku na konkrétne časové obdobie,“ vysvetlila Bebčáková.

Ako dodala, vzhľadom na zistenia colného úradu v súvislosti s poskytovaním taxislužieb, ako aj v rámci preventívnych opatrení, budú kontroly zo strany colného úradu pokračovať aj naďalej.

Môže vás zaujímať

Letnú dovolenku plánuje zhruba 40 percent Slovákov, dve tretiny z nich chcú oddychovať doma