Colníci v Nitre zistili únik na spotrebnej dani z alkoholu 11 tisíc eur

Ilustračné foto

TASR

Nitrianski colníci za prvé tri mesiace tohto roka zaistili pri kontrolách zameraných na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov vyše 1000 litrov nešpecifikovaného liehu.

Zároveň zaznamenali 25 prípadov predaja spotrebiteľského balenia liehu bez platnej kontrolnej známky, 12 prípadov nelegálneho predaja vlastného alkoholu a 42 prípadov iných porušení zákona. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na takmer 11.000 eur, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Kontrolu zameranú na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov vykonali nitrianski colníci na 175 miestach v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zamerali sa najmä na kontroly označenia spotrebiteľského balenia liehu (SBL) kontrolnými známkami a ich pravosti, preukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia SBL, vedenie povinných evidencií a preukázanie nadobudnutia SBL k aktuálnemu stavu zásob. Miestom kontrol boli najmä kamenné prevádzky ponúkajúce pohostinské a reštauračné služby, hotely, predajne rýchleho občerstvenia, potraviny. „Záujmu colníkov neunikol ani predaj domácej pálenky vyrobenej v pestovateľských páleniciach,“ skonštatoval Pacher.

K porušeniu daňových predpisov došlo v 82 prípadoch, pričom v 25 z nich colníci našli na predajných pultoch alkohol označený starou kontrolnou známkou, s ktorou ho bolo možné predávať len do konca minulého roka.

Zaistených tak bolo 100 kusov SBL, ktoré prepadnú v prospech štátu. Colníci zaznamenali tiež 12 prípadov predaja liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici, ktorý je určený výhradne pre vlastnú spotrebu pestovateľa, v troch ďalších prípadoch kontrolované subjekty nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia viac ako 1000 litrov liehu, ktorý bol taktiež zaistený.

V ostatných prípadoch colníci zistili, že podnikatelia predávajú alkohol bez potrebných povolení, nemajú na prevádzkarni doklady k predávanému alkoholu, nevedú požadovanú evidenciu, nenahlásili svojich dodávateľov a odberateľov, prípadne nenahlásili zriadenie alebo zrušenie prevádzky. Všetky prípady boli postúpené na ďalšie správne konanie vo veci porušenia daňových predpisov.

Môže vás zaujímať

August 1968. Ako dnes vyzerajú miesta, na ktorých išlo o život?