Jednou vetou

Colníci v Nitre zistili únik na spotrebnej dani z alkoholu 11 tisíc eur

Ilustračné foto

TASR

Nitrianski colníci za prvé tri mesiace tohto roka zaistili pri kontrolách zameraných na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov vyše 1000 litrov nešpecifikovaného liehu.

Zároveň zaznamenali 25 prípadov predaja spotrebiteľského balenia liehu bez platnej kontrolnej známky, 12 prípadov nelegálneho predaja vlastného alkoholu a 42 prípadov iných porušení zákona. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na takmer 11.000 eur, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Kontrolu zameranú na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov vykonali nitrianski colníci na 175 miestach v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zamerali sa najmä na kontroly označenia spotrebiteľského balenia liehu (SBL) kontrolnými známkami a ich pravosti, preukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia SBL, vedenie povinných evidencií a preukázanie nadobudnutia SBL k aktuálnemu stavu zásob. Miestom kontrol boli najmä kamenné prevádzky ponúkajúce pohostinské a reštauračné služby, hotely, predajne rýchleho občerstvenia, potraviny. „Záujmu colníkov neunikol ani predaj domácej pálenky vyrobenej v pestovateľských páleniciach,“ skonštatoval Pacher.

K porušeniu daňových predpisov došlo v 82 prípadoch, pričom v 25 z nich colníci našli na predajných pultoch alkohol označený starou kontrolnou známkou, s ktorou ho bolo možné predávať len do konca minulého roka.

Zaistených tak bolo 100 kusov SBL, ktoré prepadnú v prospech štátu. Colníci zaznamenali tiež 12 prípadov predaja liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici, ktorý je určený výhradne pre vlastnú spotrebu pestovateľa, v troch ďalších prípadoch kontrolované subjekty nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia viac ako 1000 litrov liehu, ktorý bol taktiež zaistený.

V ostatných prípadoch colníci zistili, že podnikatelia predávajú alkohol bez potrebných povolení, nemajú na prevádzkarni doklady k predávanému alkoholu, nevedú požadovanú evidenciu, nenahlásili svojich dodávateľov a odberateľov, prípadne nenahlásili zriadenie alebo zrušenie prevádzky. Všetky prípady boli postúpené na ďalšie správne konanie vo veci porušenia daňových predpisov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru