Jednou vetou

Ďalšia etapa Dovalovskej cesty sa začne už tento mesiac

Liptovský Hrádok

nizketatry.sk

Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v spolupráci so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja počas jarných mesiacov pristúpi k ďalšej etape renovácie cesty na Ulici Československej armády v Liptovskom Hrádku. Tá spája mestskú časť Dovalovo s mestom.

„Rekonštrukčné práce budú pozostávať z umiestnenia kanalizačných poklopov a vodovodných uzáverov do požadovanej úrovne,“ uviedol výrobný riaditeľ LVS Tomáš Benikovský s tým, že táto etapa bola naplánovaná pred samotnou obnovou ulice v minulom roku v súlade s trendmi, ktoré sú bežné v zahraničí.

V telese cesty, ktorú miestni poznajú aj pod názvom Dovalovská, sú uložené všetky siete, vrátane vodárenskej a kanalizačnej. Uviedla pre TASR referentka pre vnútornú a externú komunikáciu LVS Eva Petranová. Umiestnenie kanalizačných poklopov a vodovodných uzáverov v rovnakej výške ako je miestna komunikácia je podľa Petranovej dôležité z prevádzkových dôvodov. Platí to najmä pri pravidelných kontrolách stavu kanalizácie alebo pri poruchách vodovodných prípojok, aby bolo možné odstaviť vodu pri poruche pred danou nehnuteľnosťou.

„Pri rekonštrukcii, s ktorou začneme po 15. apríli, pôjde o štandardnú technológiu, ktorá má zabezpečiť lepšie prepojenie existujúceho nového asfaltu s vodárenskými časťami. Aby sme zabezpečili čo najväčšiu profesionalitu prác a v čo najmenšej možnej miere obmedzili dopravu na ceste, budeme postupovať po častiach,“ vysvetlil Benikovský.

Renovácia by mala trvať tri týždne, jej plánovaný čas však môže podľa Petranovej narušiť nepriaznivé počasie. Napriek tomu, že vodári majú v úmysle čo najmenej ovplyvniť plynulosť premávky na frekventovanej ceste, žiadajú vodičov aj domácich obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť počas vykonávania prác.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru