Jednou vetou

Deloitte odmieta obvinenia z nezákonného auditu účtovníctva magistrátu

Ilustračná foto, archív

Foto: TASR

Spoločnosť Deloitte tvrdí, že audítor mal voči účtovníctvu hlavného mesta viacero výhrad

Spoločnosť Deloitte odmieta obvinenia z nezákonného auditu účtovníctva hlavného mesta Bratislavy v rokoch 2016 – 2018. „Nesúhlasíme s obvineniami vznesenými voči Deloitte v súvislosti s auditmi účtovných závierok Hlavného mesta SR Bratislavy. Audity boli vykonané v súlade s platnými audítorskými štandardmi a príslušnými právnymi predpismi,“ uvádza spoločnosť.

Našli vážne pochybenia z minulosti

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zistil v audite účtovníctva hlavného mesta za roky 2016 – 2018 vážne pochybenia. Minister hospodárstva Richard Sulík minulý týždeň oznámil, že podáva na Deloitte Audit podnet na Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a chce aby mu odobrali licenciu.

Kontrolu účtovníctva a financií hlavného mesta za obdobie rokov 2016 – 2018 vykonal NKÚ v roku 2019. Minulý týždeň o tom informoval Richard Sulík a starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Toto účtovné obdobie bolo zverené do rúk audítorskej spoločnosti Deloitte Audit,“ uviedla Aufrichtová a dodala, že v rámci tejto kontroly bolo podľa audítorskej spoločnosti všetko v poriadku, kým správa z kontroly NKÚ tvrdí niečo iné.

Spoločnosť sa bráni

Deloitte, naopak, tvrdí, že spomínané audítorské správy obsahovali viaceré výhrady, čo znamená, že audítor nesúhlasil so správnosťou účtovných závierok. „Tieto audítorské správy sú dostupné vo verejnom registri účtovných závierok,“ uviedol Deloitte a zároveň zdôraznil, že všetky audítorské správy a výhrady v nich vyjadrené, ako aj ďalšie dôležité informácie, poskytla spoločnosť Deloitte Audit výboru pre audit hlavného mesta.

Deloitte chce situáciu riešiť

„Uvítame nezávislú kontrolu kvality našich audítorských prác zo strany Úradu pre dohľad nad výkonom auditu ako príslušného orgánu dohľadu nad audítormi subjektov verejného záujmu. Deloitte na Slovensku si vyhradzuje právo na ochranu svojho mena a svojich ľudí. Sme ochotní stretnúť sa s primátorom Bratislavy, naším klientom, a s ministrom hospodárstva, aby sme prediskutovali našu audítorskú správu a vysvetlili naše zistenia,“ uzatvára Deloitte.

Čierna ovca medzi audítormi?

Podľa Sulíka spoločnosť Deloitte ešte za minulej vlády tunelovala verejné peniaze, na čo mal opakovane upozorňovať. „Teraz máme na stole prípad hlavného mesta, keď opäť išlo o miliónové nezrovnalosti a spoločnosť Deloitte Audit napísala, že všetko je v poriadku,“ doplnil Sulík a označil firmu za čiernu ovcu medzi audítormi.

Zároveň odcitoval časť listu NKÚ adresovanú Ministerstvu vnútra SR po kontrole auditu účtovníctva hlavného mesta. „Kontrola potvrdila významné prípady porušenia zákona o účtovníctve a postupov účtovania, najmä pri účtovaní pohľadávok, rezerv a opráv z minulých období, následkom čoho nebolo zobrazené verné a pravdivé zobrazenie skutočnosti,“ citoval Sulík. „V úradníckej reči to znamená, že klamali,“ doplnil a dodal, že bude skúmať aj trestnoprávnu rovinu a v prípade podozrenia podá trestné oznámenie na spoločnosť, prípadne konkrétne osoby.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru