Jednou vetou

Developer a cyklisti sa dohodli na novej cykloceste

Ilustračné foto

TASR

Súčasťou výstavby polyfunkčného objektu Tabáň v Nitre bude aj dvojsmerná cyklocesta. Developer projektu spoločnosť Proxenta sa na tom dohodla s magistrátom a s občianskym združením Rozbicyklujme Nitru.

Cyklisti z občianskeho združenia navrhli v rámci pripomienok k projektu zapracovať do dokumentácie aj cyklotrasu, ktorá bude viesť v súbehu s chodníkom na Štúrovej ulici a od cesty bude oddelená pásom zelene. „Návrh združenia vnímame z funkčného hľadiska pohybu verejnosti pred budovou pozitívne. Preto máme záujem v rámci technických možností a architektonických dispozícií stavby zapracovať tento prvok do projektovej dokumentácie,“ uviedol zástupca Proxenty Peter Žitný.

Ako doplnil, developer už vypracoval zmenu projektovej dokumentácie a predložil grafický návrh funkčného a priestorového usporiadania plôch pred objektom Tabáň. Obojsmerná cesta pre cyklistov povedie v súbehu s chodníkom pre chodcov na Štúrovej ulici medzi ulicami Piaristická a Palánok. Cez ne budú vyznačené cyklistické priechody. „Zaviazali sme sa, že vybudovanie cyklistickej cesty i priechodov zabezpečíme na vlastné náklady najneskôr do termínu kolaudácie stavby,“ povedal Žitný.

Projekt výstavby polyfunkčného objektu Tabáň mal pôvodne názov Townhill. Po negatívnom ohlase u verejnosti ho investor premenoval na Tabáň, podľa názvu lokality, v ktorej bude stáť. Rozkladať sa bude na viac ako 10.000 metroch štvorcových. Objekt bude pozostávať zo šiestich obytných a jedného administratívneho bloku so šiestimi až siedmimi nadzemnými poschodiami a dvoma podzemnými podlažiami.

Nachádzať sa v nich budú byty, administratívne i obchodné priestory a 483 parkovacích miest. Stavba má byť podľa pôvodných plánov investora hotová do konca roka 2019.

Môže vás zaujímať

VYŠNÁ BOCA: Auto spadlo do rokliny, spolujazdec zomrel