Dni európskeho kultúrneho dedičstva prinesú aj konferencie o histórii

Trnavská univerzita

foto: TASR

Súčasťou tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Trnave sú dve odborné konferencie.

Na pôde Trnavskej univerzity (TU) sa vo štvrtok 20. septembra bude konať vedecká konferencia Slovensko v historických osmičkách a na 25. a 26. septembra pripravilo k 780. výročiu udelenia mestských privilégií Trnave mesto Trnava, Štátny archív (ŠA) v Trnave a TU interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Trnava 1238–2018 …úspešný európsky príbeh.

„Osmičková“ konferencia sa zameria na predstavenie súčasných poznatkov a analýzu udalostí v celkovom diapazóne historického vývoja na území Slovenska od stredoveku po 20. storočie a to aj v kontexte fenoménu historických dátumov končiacich číslovkou 8.

Radnica chce do ulíc poslať rómske poriadkové hliadky

„Cieľom konferencie Trnava 1238–2018 je prezentovať a doplniť aktuálny stav výskumu k dejinám mesta na základe najnovších výsledkov výskumov z archeológie, archívnictva, dejín umenia, etnografie a pod. v širšom európskom kontexte od odborníkov zo Slovenska a zahraničia,“ informovala riaditeľka ŠA Júlia Ragačová.

Na konferencii odznejú príspevky týkajúce sa trnavského dobrovoľného hasičského zboru, majerského hospodárenia Trnavy v 50. a 60. rokoch 18. storočia, podoby mesta a trnavskej spoločnosti v roku 1538 – tristo rokov po udelení privilégia prvého slobodného kráľovského mesta.

Chcem vedieť viac!

„Do programu je zaradená aj prednáška Belo IV. a protomestské sídliská v roku 1238, hovoriť sa bude o výstavbe Baziliky sv. Jána Krstiteľa, o polstoročí spolupráce archívov v Trnave a Mikulove a 50 rokoch Vojenského archívu v Trnave – 50 rokoch vojenského archívnictva na Slovensku,“ dodala Ragačová.

Môže vás zaujímať

Polícia v Košickom kraji upozorňuje rodičov, aby nenechávali svoje deti v aute