Jednou vetou

V spore o Pečniansky les štátny podnik Lesy SR na súde opäť neuspel

Štátny podnik Lesy SR ako žalobca vo štvrtok opäť po druhý raz neuspel na Okresnom súde Bratislava II v spore o bratislavský Pečniansky les. Žalovaným bolo občianske združenie Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zmluva medzi oboma stranami z roku 2009.

aktualizované: 11:44

„Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcov jedna a dva. Neprimerané právne úkony nemajú za následok neplatnosť zmluvy. Súd vychádzal zo zákona o lesoch,“ uviedla v zdôvodnení verdiktu sudkyňa OS BA II, ktorá vo štvrtok vyhlásila dokazovanie za ukončené. Po vypočutí si záverečných návrhov pristúpila k vyhláseniu v poradí druhého verdiktu v tejto kauze.

„Vyhotovenie nových znaleckých posudkov považuje súd za nehospodárne, ide tu o aj rýchlosť konania,“ povedala ďalej sudkyňa, keď tým narážala na návrh prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava II, ktorá navrhla znalecké dokazovanie, čo sa týka cien pozemkov. Podrobné odôvodnenie štvrtkového rozsudku bude procesným stranám doručené. Verdikt nie je právoplatný, procesné strany majú možnosť sa voči nemu odvolať.

Dokazovanie v spore o Pečniansky les bolo na súde ukončené

Pred sudkyňou Okresného súdu Bratislava II pokračovalo vo štvrtok civilné pojednávanie v spore o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom. Sudkyňa na úvod uviedla, že do konania nebolo pripustené ďalšie občianske združenie (OZ) Servisné centrum Ekofóra, na strane druhej sa stala najnovšie účastníkom konania mestská časť Bratislava-Petržalka, keďže v jej katastri sa sporné pozemky nachádzajú. V spore ako navrhovateľ-žalobca figuruje štátny podnik Lesy SR, ďalším účastníkom konania je žalované OZ Človek a strom. V konaní je aj OZ Vlk.

RÚVZ v Bratislave vykoná orientačný monitoring výskytu komárov

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II navrhovala, aby došlo k znaleckému dokazovaniu, čo sa týka posudkov ceny pozemkov a následne by sa malo rozhodovať o právnej argumentácii sporu. Súd si vo štvrtok vypočul aj stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka prostredníctvom jej zástupcu, ktorý vyslovil názor, že zámená zmluva medzi podnikom Lesy SR a OZ Človek a strom je absolútne neplatná.

Sudkyňa následne vo štvrtok po návrhoch vyhlásila dokazovanie za ukončené a pristúpilo sa k prednesu záverečných návrhov. „Predmetnú zámennú zmluvu požadujeme za absolútne neplatný právny úkon,“ uviedla zástupkyňa žalobcu Lesy SR a požiadala, aby bolo žalobe vyhovené. „Sme presvedčení o tom, že súd by mal zámennú zmluvu vyhlásiť za absolútne neplatnú. Hodnota sporných pozemkov bola niekoľkonásobne vyššia,“ povedala v záverečnom návrhu okresná prokurátorka.

O post riaditeľa Mestských lesov v Bratislave zabojujú traja kandidáti

Okresný súd Bratislava II v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec, medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom. V prípade padli odvolania a Krajský súd v Bratislave minulý rok prípad vrátil naspäť na okresný súd na ďalšie konanie.

Právna zástupkyňa štátneho podniku Lesy SR tento rok v marci uviedla, že trvajú na podanej žalobe. Podľa nej je nepochybné, že hodnoty pozemkov vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve žalovaného – OZ Človek a strom nespĺňajú podmienku zo zákona o lesoch. Právna zástupkyňa uviedla, že podľa nej nemôže dôjsť k prevodu vlastníckeho práva, keďže v tejto veci absentuje súhlas ministerstva. Právna zástupkyňa OZ Človek a strom v marci vyhlásila, že trvajú na svojom doterajšom stanovisku a žalobu považujú za neodôvodenú. Zmluva podľa nej bola uzatvorená v súlade s platnými právnymi predpismi. Ako tvrdí, na platnosť kontraktu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva a ten podľa nej udelený bol.

Do Falckého lesa vypustili ôsmeho rysa z rehabilitačnej stanice bojnickej zoo

OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne v júni požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom za približne rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke. Uvedené pozemky pod Pečnianskym lesom sa nachádzajú na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Združenie pôvodne vyhlasovalo, že cieľom je vytvoriť relaxačnú zónu pre Bratislavčanov, akýsi „Central park“.

Požadovanú výmenu odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Ladislava Chovana. Súhlas na zámenu nielen týchto lesných pozemkov následne zrušil ďalší šéf rezortu Zsolt Simon. Výmena sa nepozdávala ani lučeneckému katastru. Ten bol presvedčený, že s výmennou zmluvou nebolo všetko v poriadku a odmietol zapísať nových vlastníkov. Prípad sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR, ktorý odobril predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici o zrušení rozhodnutia katastra.

Problematika lesov je podľa Lesov SR zneužívaná na politický boj

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou.

Hlavné mesto v druhej polovici apríla uviedlo, že pozorne sleduje tento proces. V spore podporuje snahu Lesov SR o zrušenie zámeny týchto pozemkov. „Okolnosti zámeny pozemkov medzi Pečnianskym lesom a Šiatorskou Bukovinkou v nás vzbudzujú pochybnosti a najmä obavy o budúcnosť Pečnianskeho lesa, ktorý je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy,“ informovalo vtedy mesto Bratislava. Chránený areál Pečniansky les má, ako tvrdí, pre Bratislavu strategický význam z viacerých hľadísk.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru