Jednou vetou

Dotácia na nákup kníh z PSK má podporiť čitateľskú gramotnosť

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Prešovský samosprávny kraj (PSK) prispeje knižniciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na nákup nových kníh. Z krajského rozpočtu vyčlenil na tento účel 150.000 eur.

Hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová informovala, že účelovou dotáciou chce krajská samospráva podporiť zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a kultúru čítania najmä u detí a mladých ľudí.

„Knihy ako dôležitý nástroj vzdelávania a poznania sú rovnako prostriedkom na šírenie vzdelanosti, umenia, kultivovanie jazyka, ale aj osobnosti. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast a zapojenie do spoločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti najmä u detí a mládeže je vysoko aktuálne hlavne dnes v dobe e-technológií a kríze čítania s porozumením,“ konštatovala Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, ktorá je zároveň inštitúciou s krajskou metodickou pôsobnosťou.

Polícia vyšetruje poškriabanie áut na sídlisku v Bardejove

Kľúčom k prideleniu finančných prostriedkov na nákup kníh bol príspevok 0,25 eura na jedného obyvateľa okresu. Na základe prepočtov si prilepší všetkých sedem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, pričom Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove dostane najvyššiu dotáciu vo výške 44.000 eur. Financie získajú aj Podtatranská knižnica v Poprade, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove i Vihorlatská knižnica v Humennom, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni a v neposlednom rade získa dotáciu aj Podduklianska knižnica vo Svidníku.

Knižnice podľa vedenia kraja medziročne zaznamenávajú prírastky v knižničných fondoch, vlani v nich pribudlo takmer 24.000 kníh a rôznych dokumentov. V minulom roku sa tak stalo vďaka mimoriadnej dotácii 100.000 eur, ktorú na nákup kníh poskytol zriaďovateľ. Ten zo svojho rozpočtu prideľuje účelové financie pravidelne posledné štyri roky.

Prešov chce zamestnať opatrovateľky a zaviesť poriadkovú službu

V Prešovskom kraji je evidovaných 310 verejných knižníc, z toho 260 aktívnych, čo je najviac zo všetkých krajov na Slovensku. Vo svojich fondoch evidujú vyše dva milióny kníh a iných dokumentov. „Vlani zaregistrovali knižnice v pôsobnosti kraja vyše 518.000 návštevníkov, takmer 1,5 milióna výpožičiek a zorganizovali 3500 vzdelávacích či kultúrnych podujatí. Ich služby využíva viac ako 40.000 registrovaných používateľov,“ uzatvára Jeleňová.

Môže vás zaujímať

Chránené dielne šijú tisícky rúšok pre starých a chorých ľudí