Jednou vetou

Droba diskutoval s ÚVO o efektívnom spôsobe verejného obstarávania

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba

foto: TASR

Verejný obstarávateľ, ktorý chce za tovary, prácu či služby získať naozaj najlepšiu ponuku, sa musí naučiť používať v tendroch aj iné kritériá ako len najnižšiu cenu. Zdôraznil to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý o spôsoboch efektívneho verejného obstarávania hovoril v pondelok popoludní s vedením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

„Systémové opatrenia pripravované naším úradom v rámci reformy zákona o verejnom obstarávaní smerujú k tomu, aby sme vedeli použiť aj iné kritériá ako len cenu, máme tu kvalitatívne kritériá, máme tu i sekundárne politiky EÚ,“ ozrejmil Hlivák. „Dôležité je, aby sme aj iné činitele, ako je cena, ktoré vstupujú do podmienok verejného obstarávania, vedeli používať, aby sme uplatnili zdravý rozum a dokázali nastaviť také kritériá, z ktorých vzíde ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. A tá nemusí byť tá najlacnejšia,“ uviedol predseda ÚVO. „A takisto je dôležité, aby sme vedeli vyargumentovať, prečo vo finále z hľadiska životnosti tovaru, služby či práce to bude pre obstarávateľa znamenať ušetrenie prostriedkov,“ dodal.

S týmto trendom súhlasí a chce ho v praxi Úradu BSK aplikovať aj predseda samosprávneho kraja Juraj Droba. „Ja som zástancom toho, aby sa obstarávalo čo najrozumnejšie, preto budem vždy uprednostňovať nie najlacnejšie za každú cenu, ale najlepšie obstarané dielo, prácu alebo tovar,“ zdôraznil Droba.

Predstavitelia ÚVO na stretnutí oboznámili zástupcov kraja s pracovnou verziou pripravovanej reformy zákona o verejnom obstarávaní, venovali sa tiež odborných témam a praktickým otázkam, ktoré majú vplyv aj na oblasť transparentnosti a efektivity čerpania eurofondov. „Rovnako sme sa venovali samotnej príprave verejného obstarávania, ktorá je veľmi dôležitá, lebo samotnou prípravou a analyzovaním skutočností, ktoré môžu mať dopad na tender, si môže verejný obstarávateľ ušetriť mnoho problémov,“ pripomenul Hlivák.

Droba informoval, že na stretnutí obe strany otvorili priestor pre operatívnu spoluprácu na dennej báze v prípade potreby.

Môže vás zaujímať

KOMÁRNO: Muža po páde do šachty zachraňovali hasiči