Jednou vetou

Fiľakovo a ďalších 17 obcí žiada o zachovanie pohotovostnej ambulancie

Ilustračné foto

foto: TASR

Existencia pohotovostnej ambulancie v mikroregióne Fiľakova na juhu okresu Lučenec, kde žije vyše 20.000 obyvateľov, je podľa tamojších samospráv ohrozená. Primátor Fiľakova Attila Agócs a starostovia ďalších 17 obcí sú presvedčení, že môže zaniknúť na základe ustanovení príslušného zákona, ktorý bol schválený v minulom roku.

Žiadajú preto ministerstvo zdravotníctva o udelenie výnimky pre Fiľakovo pri určovaní bodov v sieti ambulantných pohotovostných služieb.

Podľa Agócsa sa rozhodli požiadať o výnimku na základe nových informácií ohľadne zriaďovania a prevádzkovania doplnkových pohotovostných služieb. „Dovtedy sme boli uzrozumení s tým, že vo Fiľakove bude doplnková ambulantná pohotovostná služba. Avšak medzičasom sme sa dozvedeli, že tie budú dostávať výrazne menej financií ako pevné pohotovosti. Zároveň určovanie doplnkových pohotovostí bude mať v kompetencii vysúťažený dodávateľ pevnej pohotovostnej služby v okrese, nie ministerstvo,“ vysvetlil primátor, podľa ktorého hrozí, že vo Fiľakove by nakoniec nemusela byť ani doplnková pohotovosť.

V žiadosti starostovia argumentujú aj tým, že v mikroregióne žije približne tretina obyvateľov okresu. Veľké percento z nich patrí podľa predstaviteľov samospráv k marginalizovanej rómskej komunite s nízkou životnou úrovňou a pre jej členov by bolo problematické dochádzať do okresného mesta.

Upozorňujú i na fakt, že ide o mikroregión s vysokou chorobnosťou na onkologické, chronické respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, ktoré úzko súvisia s niekdajšou priemyselnou činnosťou spracovania kovov v meste, kúrením pevnými palivami či sociálnou situáciou mnohých obyvateľov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru