Jednou vetou

V Košiciach chystajú atraktívne metódy pre budúcich tlmočníkov

Ilustračné foto

Foto: TASR

Popularizačno-náučný deň s názvom Počujem, čo si myslíš!, v rámci ktorého organizátori predstavia inovatívnu metódu prípravy tlmočníkov, pripravuje Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach.

Výskumný projekt je zameraný na to, čo sa človek chystá ešte len povedať, naznačuje to slovami a intonáciou. Odborníci analyzovali práve intonáciu s cieľom zistiť, či je možné využiť ju ako anticipačný nástroj, teda prostriedok na predvídanie myšlienky, ktorú rečník ešte nevyslovil. Výsledkom projektu bude cenná pomôcka uľahčujúca prácu tlmočníkom, ale aj iným profesiám.

V rámci pripravovaného dňa budú môcť návštevníci vďaka odborníkom analyzovať svoj hlas. „Tajomstvá ľudského hlasu sa postupne vynárajú navonok vďaka najnovším technológiám, ktoré si budú môcť návštevníci pozrieť celkom zblízka,“ uviedla členka projektového tímu z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ Mária Paľová.

Na podujatí budú predstavené aj prvé čiastkové výsledky inovatívneho projektu Fonetické anticipačné stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie. Analýzou rečníckych prejavov prednesených v Európskom parlamente sa podarilo definovať ich opakujúce sa fonetické črty, ktoré poskytnú tlmočníkom cenný zdroj anticipácie a možnosť predvídať význam na základe intonácie.

Popularizačno-náučný deň sa uskutoční vo štvrtok 22. februára od 9. do 14. h v jazykovom laboratóriu (AA3L3), v budove Aristoteles v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru