Jednou vetou

Greenpeace: Okolie výpustov banských vôd na hornej Nitre je znečistené arzénom

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Okolie výpustov banských vôd na hornej Nitre je znečistené arzénom. Tvrdí to organizácia Greenpeace na základe výsledkov analýz desiatich vzoriek sedimentov z hornej Nitry, informovala v utorok riaditeľka organizácie Ivana Kohutková.

Vzorky, ktoré mimovládna organizácia dala analyzovať, odobrala z piatich vodných tokov, do ktorých majú Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) vypúšťať banské odpadové vody.

Aktivisti a aktivistky organizácie odobrali v októbri sedimenty z tokov Krivý potok (Buchlová), Hlinky, Kristovček, Ťakov a Handlovka.

„Vzorky pochádzali vždy z dvoch miest toku. Prvé bolo najbližšie k výpustu banských odpadových vôd a druhé vo vzdialenosti 30 až 250 metrov od tohto miesta, v závislosti od podmienok v koryte. Vzorky následne analyzovali akreditované laboratóriá ALS Czech Republic, s.r.o.,“ konkretizovala Kohutková.

Výstava v Hornonitrianskom múzeu prezentuje záhadný svet mušlí

Všetky testované sedimenty podľa nej obsahovali predovšetkým znepokojivé množstvá arzénu, pričom ich hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 21,1 miligramu na kilogram (mg/kg) až 3780 mg/kg.

„Konkrétne limitné hodnoty pre arzén v sedimentoch naša legislatíva neurčuje. Hodnoty preto možno iba orientačne porovnať so zákonnými hodnotami pre dnové sedimenty určené na aplikáciu do pôdy, či limitmi pre hodnoty arzénu zo zahraničia,“ priblížila s tým, že slovenský zákon uvádza limitnú hodnotu pre arzén 20 mg/kg a holandský dokument definuje 29 mg/kg arzénu ako cieľovú hodnotu v sedimentoch a pôde.

„Ak porovnáme nami zistené hodnoty s dostupnou legislatívou, v jednom mieste je množstvo arzénu až 189-krát vyššie. To je neprípustné. Treba si uvedomiť, že arzén má toxické účinky pre ľudské zdravie a vodné organizmy. Je mutagénny a karcinogénny. V životnom prostredí sa nerozkladá, naopak, zotrváva v ňom. Následne sa môže hromadiť v telách živých organizmov,“ zdôraznila riaditeľka Greenpeace Slovensko.

V Bratislave je výstava o stom výročí nezávislosti Poľska i prvej svetovej vojny

Podľa environmentalistov je akákoľvek diskusia o pokračovaní ťažby v rámci nového, 12. ťažobného poľa hazardom pre región.

„V súčasnosti prebieha intenzívna debata o budúcnosti hornej Nitry. Naše merania ukazujú, že ekologická záťaž v regióne je naozaj závažná. Aj keby sa už zajtra prestalo ťažiť, škody na životnom prostredí zostanú dedičstvom pre región a budúce generácie. Od kompetentných očakávame dve konkrétne veci, aby určili presný dátum útlmu ťažby a aby sa zaviazali k likvidácii environmentálnych záťaží, ktorú ťažba v regióne zanechá. Dajú tak nádej na nový štart a lepšiu budúcnosť pre obyvateľstvo hornej Nitry,“ dodala Kohutková.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru