Jednou vetou

Handlová bude mať do konca roka novú kompostáreň

Ilustračná foto

Foto: TASR

Projekt kompostárne na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Handlovej zrealizujú do konca tohto roka. Práce na investícii za približne 900.000 eur, ktorú bude mesto financovať z fondov Európskej únie, pozdržala byrokracia, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Samotný hodnotiaci proces Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), uzatvorenie Zmluvy o NFP a hlavne verejné obstarávania a ich kontroly trvali podľa radnice takmer dva roky. „Verejné obstarávania na stavebné práce ako i techniku sú už ukončené a mesto uzatvorilo zmluvy o dielo s dodávateľmi. V súčasnosti sú všetky kontroly potrebné k začatiu realizácie ukončené z úrovne riadiaceho orgánu ako aj Úradu pre verejné obstarávanie,“ ozrejmila hovorkyňa mesta.

Projekt sa skladá z dvoch častí. Stavebná časť počíta s vybudovaním betónovej plochy o veľkosti 40×25 metrov na pozemku mestskej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. na Šajblingu. „Druhou časťou je technológia a samotný systém zberu, kde náklady predstavujú asi 800.000 eur. Súčasťou projektu je i nákup zberných nádob na ďalšiu separačnú zložku za takmer 70.000 eur. Pôjde konkrétne o 2000 kusov, ktoré budeme postupne rozmiestňovať,“ doplnila Paulínyová.

Financie na projekt schválilo radnici Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 892.251,72 eura, NFP je vo výške 847.639,13 eura. Mesto sa na financovaní bude podieľať sumou vo výške piatich percent, čo je 44.612,56 eura.

Handlovčania vyprodukujú za rok približne 800 ton BRO, ktorý zatiaľ končí na skládke komunálneho odpadu. „Kompostáreň zabezpečí jeho spracovanie a ďalšie využitie, čo je pozitívum pre životné prostredie,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru