Jednou vetou

Humenné: Nový primátor bude poberať základný plat vo výške 3063 eur

Ilustračné foto

Foto: TASR

Nový primátor Humenného Miloš Meričko bude poberať základný plat vo výške 3063 eur, ktorý mu prináleží zo zákona. Na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva to odobrili aj poslanci.

Zriadili zároveň osemčlennú mestskú radu a zvolili jej členov. Stali sa nimi Jozef Babják, Ondrej Babjarčík, Mária Cehelská, Ivan Hopta, Martin Lichman, Ondrej Mudry a Juraj Vaňo. Posledným bude zástupca primátora, ktorého meno ešte Meričko oficiálne neoznámil. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva (MsZ) a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Počet jej členov tvorí najviac tretinu počtu poslancov s prihliadnutím na zastúpenie politických strán a hnutí a tiež nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Vyplýva to z dôvodovej správy k schválenému materiálu.

Hasičom a horským záchranárom porastú platy o desať percent

Plénum zároveň zriadilo 12 stálych komisií MsZ s účinnosťou od 1. januára budúceho roka. Poslanecký návrh Martina Ruščanského na zmenu názvu komisie školstva na komisiu vzdelávania neprešiel. Mária Cehelská na základe rozpravy v poslaneckom klube predložila pozmeňovací návrh, aby v komisii kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce bola na miesto členky Jany Vaľovej zvolená Michaela Januchová. Poslanci túto zmenu odsúhlasili. Zriadili aj komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií a zvolili jej šiestich členov. Poslanci MsZ vytvorili spolu štyri poslanecké kluby. Ich členmi sú 23 poslanci, jeden zostal nezaradený.

Poslanci Banskej Bystrice menili plat primátora, niektorí tvrdia, že je príliš vysoký

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj žiadosťou bývalej primátorky Humenného Jany Vaľovej o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 a 2018. Ide o 47,5 dňa a sumu 1032,38 eura. Po rozprave, v ktorej zazneli aj názory túto náhradu nevyplatiť, mestský parlament schválil pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Babjáka, aby bol materiál z rokovania stiahnutý. Plénum zároveň uložilo hlavnej kontrolórke mesta preveriť opodstatnenosť počtu dní spomínanej nevyčerpanej dovolenky do jeho najbližšieho zasadnutia.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru