Jazero pri Senici nie vhodné na kúpanie. Osvieženia hľadajte niekde inde!

foto : TASR, zdroj : TASR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici už nebude počas tohto roka vykonávať pravidelnú kontrolu kvality vody na prírodnom jazere Gazárka. TASR o tom informoval regionálny hygienik Ondrej Máčalka.

Už na začiatku letnej sezóny pri prvých meraniach nedosahovala kvalita vody potrebné parametre a nebola vhodná na kúpanie. „Podľa skúseností z minulosti sa dá jednoznačne predpokladať, že ak je takáto situácia na začiatku sezóny, nebude lepšia ani v nasledujúcom období. Ide o jazero po ťažbe piesku, do ktorého voda nepriteká a je závislé od spodnej vody,“ uviedol Máčalka.

Nie všade sa zdravo osviežite. Tieto jazerá majú kvalitnú vodu na kúpanie

Z tohto dôvodu bola Gazárka vyradená z pravidelného dvojtýždenného sledovania hygienikov. „Aj keď už nie je zaradená do povinného sledovania, priebežne budeme kvalitu vody sledovať aj naďalej, raz až dva razy za mesiac. Bude záležať od počasia, či nám dovolí odobrať vzorky,“ doplnil regionálny hygienik.

Napriek tomu, že voda nie je podľa noriem vhodná na kúpanie, na Gazárke, ale aj v okolí Sekúl či Šajdíkových Humeniec tieto informácie ľudí od kúpania neodrádzajú. „Voda, aj napriek tomu, že nespĺňa normy, dosahuje dobré parametre a ľudí odtiaľ nemôžeme vyhnať. Aj preto budeme robiť aspoň nepravidelné kontroly, aby sme predchádzali prípadným nebezpečenstvám. Nedá sa predpokladať, aké bude leto, aké bude množstvo návštevníkov a podľa toho sa budeme operatívne rozhodovať,“ zakončil Máčalka.

Môže vás zaujímať

Koniec týždňa bude slnečný, teploty 17 až 22 stupňov C