Jurinová predstavila komplexný plán rozvoja: Žilinský kraj 22+

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová

foto: TASR

Urobiť zo Žilinského kraja najlepšie miesto pre rodiny a dosiahnuť, aby sa doň sťahovali ľudia z iných častí Slovenska, je hlavným cieľom komplexného plánu rozvoja s názvom Žilinský kraj 22+. Na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ho predstavila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

„Nejde nám len o vytvorenie stratégie na najbližších päť rokov, ale aj presah do budúcnosti. S tým súvisí stratégia v oblasti sociálnych služieb, ktorú takisto odštartovalo zastupiteľstvo. Väčšina opatrení je zameraná práve na rodiny, ale aj na lepšie poskytovanie služieb. Kraj tvoria ľudia a slúži ľuďom,“ povedala Jurinová.

Doplnila, že jedným z prvých krokov je zriadenie nadácie pre pomoc rodinám v núdzi. ŽSK zároveň plánuje vybudovať v každom regióne centrum pre rodinu. „Budú slúžiť ako strediská krízovej intervencie, poskytovať poradenstvo rodinám v krízových situáciách, podporovať a organizovať finančné vzdelávanie rodín. Aby dokázali predchádzať dlhovej pasci a následným exekúciám a aby im bola poskytnutá v takýchto prípadoch i pomoc. Súčasťou centra bude aj prvé stredisko na pomoc obetiam trestných činov v Žilinskom kraji,“ uviedla predsedníčka ŽSK.

Ambíciou je podľa nej vybudovať aj prvý hospic v Žilinskom kraji. „Chceme zriadiť minimálne jeden stacionárny a jeden mobilný hospic pre nevyliečiteľne chorých pacientov,“ dodala Jurinová s tým, že sa budú zvyšovať aj kapacity v sociálnych zariadeniach.

Kvalitné a dostupné zdravotníctvo

Podotkla, že pre podporu rodiny je nevyhnutné kvalitné a dostupné zdravotníctvo. „Prvý kontakt s lekárom je najpodstatnejší. Uvedomujeme si akútny nedostatok lekárov v odľahlejších regiónoch. Využijeme preto eurofondy na zriadenie zdravotno-sociálnych integrovaných centier v spádových oblastiach jednotlivých regiónov kraja,“ vysvetlila.

Sociálne a komunitné podnikanie bude podľa nej ŽSK podporovať okrem iného založením vlastného sociálneho podniku. „Túto spoločnosť využijeme v sociálnej pomoci, ale aj na drobné práce. Bude to lacnejšie a zároveň zásadne obmedzíme priestor pre korupčné správanie,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.

V oblasti vzdelávania bude samosprávny kraj klásť dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby boli študenti čo najviac flexibilní na trhu práce. Mení sa aj filozofia financovania školských zariadení. „Deti a mládež si pri vzdelávaní zaslúžia rovnaký prístup, preto ŽSK zabezpečí zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných školských a vzdelávacích zariadení. Podstatné sú aj mimoškolské aktivity a vzdelávanie. Preto budeme podporovať dobrovoľnícke aktivity mládeže, samozrejme, vrátane športu,“ dodala Jurinová.

Môže vás zaujímať

Krajskí poslanci rozdelili na projekty viac ako 2,5 milióna eur