Jednou vetou

Karlova Ves sa bude o pozemky spoločných garáží na Pribišovej súdiť

Ilustračné foto

TASR

Spor o pozemky pod pešou zónou Pribišova – Ľudovíta Fullu, na ktorých sú spoločné garáže, bude mestská časť Bratislava-Karlova Ves riešiť v občiansko-súdnom spore. Samospráva napadla zmluvu z roku 2011, ktorá mala firme – nájomcovi priestorov od roku 1997, predĺžiť dobu nájmu až do roku 2028.

Konečne dofrčal. Všetkým sa ušli v Bratislave sladkosti od Mikuláša.

Mestská časť poukazuje na porušenie zákona o obecnom zriadení, keďže spomínaná zmluva nebola odsúhlasená poslancami miestneho zastupiteľstva, ale iba podpísaná vtedajšou starostkou Ivetou Hanulíkovou. Upozorňuje však i na záhadné okolnosti, keď v rovnaký deň – 5. 4. 2011, mali byť podpísané hneď dve zmluvy na rovnaký predmet nájmu.

Števčík podpísal na konci funkcie územné rozhodnutie pre Eurovea 2

„Odlišujú sa len v bode doby nájmu. Jedna predlžuje nájom o obdobie, počas ktorého spoločnosť nemohla využívať priestory z dôvodu ich rekonštrukcie. Tú mala na základe dohody s mestskou časťou financovať. Druhá zmluva uvádza predĺženie doby nájmu do roku 2028,“ ozrejmil hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Bratislava je lepšia dedina. Porovnali sme čakárne na železniciach

„Druhá spomínaná zmluva, ktorá mala byť doručená dodatočne, nebola podľa zákona zverejnená na webe mestskej časti. Zverejnená bola len zmluva predlžujúca dobu nájmu o obdobia rekonštrukcie plochy, ktoré sa mali realizovať ako súčasť projektu regenerácia centrálnej zóny Dlhé diely,“ uviedol Heldes.

Prípadom sa zaoberal aj karloveský miestny kontrolór, podľa hovorcu zistil okrem iného i nezrovnalosti v zmluve, ktorou sa malo dokladovať plnenie nájomcu pri rekonštrukcii (rozobratie pôvodnej dlažby), rovnako i absentujúcu dokumentáciu k projektu rekonštrukcie.

Starosta Lamača Baňacký chce dať podnetom občanov väčší priestor

Hovorca Karlovej Vsi pripomenul, že v apríli 2018 miestne zastupiteľstvo poverilo miestneho kontrolóra podaním podnetu na prokuratúru vo veci podozrenia spáchania trestnej činnosti verejných činiteľov zastupujúcich v roku 2011 mestskú časť a porušenia predpisov verejného obstarávania. Vo veci bola vypočutá i exstarostka Hanulíková.

„Prokuratúra odstúpila vec polícii, tá nevylúčila spáchanie trestného činu, no vzhľadom na uplynutie premlčacej doby nie je možné začať trestné stíhanie,“ informoval Heldes.

„Policajná zápisnica i výpoveď bývalej starostky, ktorá mieni, že pravou zmluvou je len tá, ktorá sa objavila na webe mestskej časti, sú materiálmi, ktoré chce samospráva využiť v súdnom spore,“ dodal hovorca mestskej časti. Priestory, ktoré sú predmetom sporu, chce mestská časť využiť na rozšírenie parkovacích kapacít. Ide o desiatky parkovacích miest.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru