Jednou vetou

KAUZA ZDENKA ZAŤOVIČOVÁ: Po nečinnosti, padlo trestné oznámenie

Zľava: Starosta Dúbravky Martin Zaťovič, Zdenka Zaťovičová, predseda BSK Juraj Droba

autorská koláž hlavne.sk

Smerácke móresy na bratislavskej župe. Spravodajský portál hlavne.sk ešte v apríli upozornil župana Juraja Drobu na konkrétny prípad šafárenia, pri ktorom nás mali obrať o 60 tisíc eur. Župan Droba nám prisľúbil kauzu prešetriť, no týmto tvrdením to aj uzavrel. Po jeho nečinnosti sa prípadom bude zaoberať generálna prokuratúra, ktorá má na stole trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

  1. augusta 2015 bola vtedajším predsedom BSK Pavlom Frešom podpísaná výnimka z elektronickej evidencie dochádzky do práce pre referentku-metodičku Zdenku Zaťovičovú.

Zaťovičovej výnimka

Tá podľa zistení hlavne.sk, ktoré potvrdil aj samotný Úrad BSK, nemusela zaznamenávať svoju dochádzku v rámci fungujúceho elektronického dochádzkového systému, ako ostatní referenti s výnimkou vedúcich pracovníkov, pracovníkov Kancelárie predsedu BSK a predovšetkým Odboru komunikácie a propagácie. Zaťovičová do tejto kategórie zamestnancov nepatrila. Svoju dochádzku mala odovzdávať len ručne vypísanú na základne vlastných údajov.

Hlavne.sk rozhýbalo kompetentných na župe

Podľa tvrdení viacerých zamestnancov BSK, ktorí chceli zostať v anonymite, Zdenka Zaťovičová od spomínaného dátumu do práce na Úrad BSK nechodila, resp. navštevovala úrad len sporadicky ale poberala plný plat. Ani v súčasnosti nie je známe, aké zásadné okolnosti a zmeny nastali na odbore, resp. v pracovnej náplni Zaťovičovej po dátume 10. augusta 2015, že si nevyžadovali jej prítomnosť na pracovisku, nakoľko dovtedy (pozn. red od roku 2011) pôsobila v štandardnom zamestnaneckom pomere bez výnimiek.

Manželka starostu

Podozrenie, že sa jednalo o účelové udelenie výnimky posilňuje aj fakt, že Zdenka Zaťovičová je manželkou Martina Zaťoviča – vtedajšieho straníckeho kolegu predsedu BSK Pavla Freša, pričom Martin Zaťovič bol zároveň od roku 2014 aj podpredsedom BSK. Výnimka Zdenky Zaťovičovej jej teda bola udelená až potom, ako sa jej manžel ujal funkcie podpredsedu BSK.

VIDEO: Putin vo Viedni – na tomto sa vozil?

Na všetky tieto skutočnosti sme upozornili súčasné vedenie BSK a pýtali sme sa, či budú preverovať možné zneužitie verejných zdrojov a financií na základe fiktívneho zamestnávania, nakoľko za obdobie 2 rokov od udelenia výnimky pani Zdenke Zaťovičovej jej mohlo byť vyplatených neoprávnene viac ako 60 tisíc eur. Odpoveďou kompetentných bolo, že sa jedná o rozhodnutie bývalého vedenia Pavla Freša a súčasný župan Juraj Droba generálne zrušil od 1. januára 2018 možnosť ručnej evidencie dochádzky, čím považuje túto vec za vybavenú.

Kontrola? Ja nič, ja muzikant

S našimi zisteniami sme sa teda obrátili aj hlavného kontrolóra BSK Štefana Marušáka, ktorý nám najskôr odpovedal: „Mám harmonogram schválený zastupiteľstvom, ktorý musím splniť do júna. Čiže ja by som sa tým vedel zaoberať až potom, ale toto čo spomínate, by malo riešiť skôr oddelenie vnútorného auditu – kancelária predsedu BSK. Tam je operatíva“. Následne sme dostali jeho vyjadrenie, v ktorom uviedol: „Po schválení plánu kontrol zastupiteľstvom BSK môžem priebežne podľa uvoľnených personálnych kapacít útvaru hlavného kontrolóra začať predmetnú kontrolu. Z dôvodu operatívnosti riešenia Vášho podnetu doručeného e-mailom ho postupujem na prešetrenie oddeleniu vnútorného auditu BSK a správa z kontroly bude zaslaná na ďalšie konanie kompetentným orgánom.“

Boj o prezidenta – čo poviete na tieto postavičky?!

Na náš dotaz k výsledkom kontroly, ktorú inicioval svojím mailom až hlavný kontrolór BSK Štefan Marušák, nám vedenie BSK dňa 20. 4. 2018 uviedlo, že sa máme ozvať o 3 dni, no na ďalšie dotazy v priebehu nasledujúcich dní už nereagovalo.

Matka Ľudmily Cervanovej: Nech celé Slovensko vidí, čo urobili môjmu dievčatku!

Nakoľko v uvedenom prípade z éry Pavla Freša, župan Juraj Droba nekonal, pričom existuje vážne podozrenie, že mohlo prísť k zneužívaniu verejných zdrojov na základe fiktívneho zamestnávania, spravodajský portál hlavne.sk sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní. O jeho priebehu a výsledku budeme našich čitateľov informovať.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru