Jednou vetou

Koncept rozvoja miestnej a regionálnej kultúry myslí na kultúrny turizmus

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

V blízkej budúcnosti by sa mala otvoriť medzirezortná diskusia na tému kultúrneho turizmu a významných projektov zahraničnej reprezentácie Slovenskej republiky. Navrhuje to Ministerstvo kultúry (MK) SR v rámci koncepcie Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030, ktorú v utorok na výjazdovom rokovaní v Stropkove schválila vláda.

V okolí Domaše majú zmiznúť čierne stavby, L. Sólymos má povedať ako

V súčasnosti podľa analýz rezortu znižuje efekt propagácie cestovného ruchu technokratické vnímanie turizmu ako priemyselného odvetvia, akoby exportu tovarov, čo sa odráža aj na kvalitatívnej úrovni marketingu a propagácie.

„Chýba špecifický záujem o zorientovaného a náročného zahraničného návštevníka, typického konzumenta služieb kultúrneho turizmu, spojeného s kultúrnym a prírodným dedičstvom,“ uviedol rezort v návrhu koncepcie.

Súčasťou navrhovaných opatrení by preto malo byť i využitie odborných kapacít rezortu kultúry pre kontinuálne zlepšovanie kvality prezentácie kultúrneho dedičstva, a taktiež vytvorenie podmienok na relokovanie časti disponibilných prostriedkov na špecifickú podporu kultúrneho turizmu v regiónoch v dotačnom systéme MK.

Reforma dotačného systému by mala tiež priniesť zvýšenie zdrojov i rozšírenie o nové oblasti podpory, zamerané na kultúrnu infraštruktúru na miestnej a regionálnej úrovni.

FOTO: Poriadne mu naložili. Pozrite sa, čo mal Hrčka pred kanceláriou v Petržalke

Rezort kultúry upozorňuje v koncepcii tiež na nevyhnutnosť legislatívnych zmien, napríklad potrebnú novelizáciu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, navýšenie pracovných pozícií pracovníkov v kultúre s adekvátnym finančným ohodnotením a systematickým vzdelávaním, rozšírenie základne neprofesionálnej umeleckej scény na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia, ale aj zlepšovanie národného štatistického zisťovania v oblasti kultúry.

V oblasti kultúry národnostných menšín sa v množine navrhovaných opatrení objavuje zriadenie Centra súčasnej národnostnej kultúry. Navrhovaným opatrením je tiež doplnenie systému štatistického zisťovania o tému kultúry národnostných menšín.

Ciele stratégie a výrazná časť opatrení sa venujú pamiatkovému fondu a pamiatkovým hodnotám v kontexte regionálnej kultúry. Témou je tiež zhodnocovanie prínosu siete verejných knižníc v miestnej a regionálnej kultúre, ktoré by sa mali na základe participatívneho dialógu obohacovať o nové funkcie a rozširovať tak svoju pôsobnosť v zmysle kultúrnych centier.

Starostovia mestských častí Bratislavy očakávali na cestách väčšie problémy

Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 vychádza z Programového vyhlásenia vlády i zo schváleného Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018-2020.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru